Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Конкурси

Конкурс за додипломски и дипломски студии
Конкурс за сместување во студентски домови
Конкурс за последипломски студии
Конкурс за здравствени и академски специјализации
Конкурс за докторски студии