Menu Close

Испитни сесии

Испитни сесии:

  • јануарска, јунска и септемвриска за предметите што се слушаат во зимските (непарните) семестри и
  • јунска, септемвриска и јануарска, за предметите што се слушаат во летните (парните) семестри.

Студентот кој нема да го положи завршниот испит во трите наведени сесии, мора да го презапише предметот.