Menu Close

Додипломска студиска програма ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА, 3+, 180 ЕКТС, 6 семестри (3 години)  – студиска програма воведена во учебната 2023/2024година

Повеќе информации за задолжителни предмети

Одлука за акредитација

Елаборат за студиска програма на прв циклус на студии Диететика и диетотерапија (pdf)


Поранешни студиски програми

Додипломска студиска програма ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА, 3+, 180 ЕКТС, 6 семестри (3 години)  – студиска програма воведена во учебната 2018/2019година