Menu Close

Дипломски теми од студиска програма Диететика и диетотерапија

Дипломски теми од студиска програма Диететика и диетотерапија за учебна 2022-2023 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. Употреба на суплементи кај имунолошки заболувања – 35/дд
  2. Исхрана и имунитет
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Евалуација на исходи од диетотерапија
  2. Примена на начелата на фармацевтски маркетинг при промоција на додатоци на исхрана
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Значење на нутритивните и здравствените тврдења при рекламирање на прехрамбените производи
  2. Правата на потрошувачите и регулатива за безбедност на храна
 • Проф. Д-р Зорица Наумоска
  1. Улога на дијатотерапевтот во промоција на здравје
  2. Нефармаколошки и фармаколошки третман на дебелина
 • Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. Планирање и имплементација на програма за диетотерапевтска поддршка кај кардиоваскуларни заболувања – 54/дд
  2. Планирање и имплементација на програма за промоција најавно здравје – кардиоваскуларни болести – 56/дд
  3. Планирање и имплементација на програма за диетотерапевтска подршка во здравствена заштита – дијабет – 71/дд
 • Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. /
  2. /

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Последици од лошо димензионирана диета без глутен за превенција и третман на целијачното заболување
  2. Презервација на свежа и минимално процесирана храна
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Примена на флуид бед гранулација во индустријата за додатоци на исхраната
  2. Пробиотици во дерматологија и козметологија – 32/дд
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. Примена на 3 Д печатење во производство на персонализирани додатоци на исхрана
  2. Примена на 3 Д печатење во производство на прехранбени производи за вселенски мисии
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Улога на диетотерапевтите во управувањето со заемните дејства меѓу лековите и храната
  2. /
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Исхрана и диетотерапевтски режим при инфламаторни цревни заболувања
  2. Фармацевтски дозирани форми за третман на обезност
 • Проф. Д-р Никола Гешковски
  1. Современи пристапи за подобрување на перорална расположивост на железо
  2. Примена на техниките на спреј-сушење и лиофилизација во подготовка на современи системи за подобрена биорасположивост на нутрицевтици

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. Влијание на исхраната врз здравјето на кожата
  2. Влијание на исхраната врз процесот на стареењето
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Морско оревче зачин и лек
  2. Цимет зачин и лек
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. Зачински смеси во употреба на Балканот
  2. Производи што содржат соединенија со сулфур-употреба и бенефит
 • Проф. Д-р Марија Карапанџова
  1. Значење од секојдневна употреба на овошјето богато со антоцијани
  2. Омега-3 масни киселини и нивно значење во исхраната
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ
  1. Додатоци во исхрана што содржат екстракти од ароматични растенија или изолирани етерични масла
  2. Додатоци во исхрана за подобрување/олеснување на болки во врат

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Проценка на балансиран внес на физиолошки макро и микроелементи(тема по договор)
  2. /
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Процесирање на храна и продукти на Maillard-ова реакција
  2. Органски молекули како адитиви во храна
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
  2. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Класични техники во анализа на храна
  2. /
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
  2. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Наталија Наков
  1. Тема од област минерали и нивно значење за здравјето на човекот, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални методи за анализа на храна, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Лилјана Анастасова
  1. Калиум хлорид како замена за готварска сол: придобивки и ризици
  2. Фактори што влијаат врз искористување на микронутриентите од храната

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Диетотерапевтски пристап кај кардиоваскуларни заболувања
  2. Диетотерапевтски пристап кај канцер на дебело црево
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Токсикологија на прехранбени адитиви – 37/дд
  2. Контаминенти кои се формираат во процесите на преработка и чување на храната – 51/дд
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Биохемиски аспекти на медицинската употреба на кетогената диета
  2. Биохемиски основи за примена на витамински суплементи во превентивни и терапевтски цели
 • Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Улога на јаглехидратите како макронутриенти – 28/дд
  2. Улога на липидите како макронутриенти

Дипломски теми од студиска програма Диететика и диетотерапија за учебна 2021-2022 година