Menu Close

Дипломски теми од студиска програма Диететика и диетотерапија за учебна 2022-2023 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. /
  2. Исхрана и имунитет
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Евалуација на исходи од диетотерапија
  2. Примена на начелата на фармацевтски маркетинг при промоција на додатоци на исхрана
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Значење на нутритивните и здравствените тврдења при рекламирање на прехрамбените производи
  2. Правата на потрошувачите и регулатива за безбедност на храна
 • Проф. Д-р Зорица Наумоска
  1. Улога на дијатотерапевтот во промоција на здравје
  2. Нефармаколошки и фармаколошки третман на дебелина
 • Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. /
  2. /
 • Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. /
  2. /

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Последици од лошо димензионирана диета без глутен за превенција и третман на целијачното заболување
  2. Презервација на свежа и минимално процесирана храна
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Современи дозирани форми на активни супстанции кај пациенти со анемија
  2. Диететски режим и додатоци на исхрана кај пациенти со операција на желудник (Bariatric sleeve)
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. Примена на 3 Д печатење во производство на персонализирани додатоци на исхрана
  2. Примена на 3 Д печатење во производство на прехранбени производи за вселенски мисии
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Улога на диетотерапевтите во управувањето со заемните дејства меѓу лековите и храната
  2. Тема од областа фармакотерапија и диетотерапија на хронични болести
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Исхрана и диетотерапевтски режим при инфламаторни цревни заболувања – 74/дд
  2. Подготовка на фармацевтски дозирани форми со пробиотици со примена на 3Д биопечатење
 • Проф. Д-р Никола Гешковски
  1. Современи пристапи за подобрување на перорална расположивост на железо
  2. Примена на техниките на спреј-сушење и лиофилизација во подготовка на современи системи за подобрена биорасположивост на нутрицевтици
 • Доц. д-р Љубица Михаилова
  1. /
  2. /
 • Доц. д-р Душко Шалабалија
  1. /
  2. /

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. Влијание на исхраната врз здравјето на кожата
  2. Влијание на исхраната врз процесот на стареењето
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Морско оревче зачин и лек
  2. Цимет зачин и лек
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. /
  2. Производи што содржат соединенија со сулфур-употреба и бенефит
 • Проф. Д-р Марија Карапанџова
  1. Значење од секојдневна употреба на овошјето богато со антоцијани
  2. Омега-3 масни киселини и нивно значење во исхраната
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ
  1. Додатоци во исхрана на база на бел млечен трн за подобрена фунција на црн дроб
  2. Природни производи со антиинфламаторен потенцијал за олеснување на болка во грб

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Проценка на балансиран внес на физиолошки макро и микроелементи(тема по договор)
  2. Проценка на балансиран внес на физиолошки макро и микроелементи(тема по договор)
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Процесирање на храна и продукти на Maillard-ова реакција
  2. Органски молекули како адитиви во храна
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
  2. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Класични техники во анализа на храна
  2. /
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
  2. Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Наталија Наков
  1. Тема од област минерали и нивно значење за здравјето на човекот, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални методи за анализа на храна, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Лилјана Анастасова
  1. Калиум хлорид како замена за готварска сол: придобивки и ризици
  2. Фактори што влијаат врз искористување на микронутриентите од храната

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Диетотерапевтски пристап кај кардиоваскуларни заболувања
  2. Диетотерапевтски пристап кај канцер на дебело црево
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот
  2. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Биохемиски аспекти на медицинската употреба на кетогената диета – 76/дд
  2. Биохемиски основи за примена на витамински суплементи во превентивни и терапевтски цели
 • Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Ефикасност и безбедност на пробиотици кај пациенти со хронични цревни заболувања
  2. Улога на липидите како макронутриенти
 • Доц. д-р Зоран Живиќ
  1. Исхрана и суплементација во превенција на сидеропенична анемија
  2. Исхрана и суплементација во превенција на остеопороза

Дипломски теми од студиска програма Диететика и диетотерапија за учебна 2022-2023 година

Дипломски теми од студиска програма Диететика и диетотерапија за учебна 2021-2022 година