Menu Close

База на податоци за добивање на стипендии за студенти од земјите на Западен Балкан

Сите заинтересирани студенти кои сакаат да добијат финансиска помош за студирање во земјите членки на ЕУ и ЕФТА се упатуваат за информации на следнава база на податоци за добивање на стипенди:

http://www.s4wb.eu/