Menu Close

Сите заинтересирани студенти кои сакаат да добијат финансиска помош за студирање во земјите членки на ЕУ и ЕФТА се упатуваат за информации на следнава база на податоци за добивање на стипенди:

http://www.s4wb.eu/