Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

База на податоци за добивање на стипендии за студенти од земјите на Западен Балкан

Сите заинтересирани студенти кои сакаат да добијат финансиска помош за студирање во земјите членки на ЕУ и ЕФТА се упатуваат за информации на следнава база на податоци за добивање на стипенди:

http://www.s4wb.eu/