Menu Close

Анкети

Почитувани студенти,
За евалуација на наставниот кадар/наставата, потребно е да пополните анкета за секој од предметите што сте ги слушале/преслушувале изминатиот семестар. Со избирање на предметот се отвара соодветната анкета и пополнувањето на истата нема да одземе повеќе од 5 минути од вашето време. Анкетата е анонимна и задолжителна.