Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Кристина Младеновска

д-р Кристина Младеновска


д-р Кристина Младеновска

Позиција Редовен професор
Институт Институт за фармацевтска технологија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 129
е-маил krml@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Кристина Младеновска е родена 1963 година во Тетово, Република Македонија. Дипломирала на Фармацевтски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1987 година. Магистрирала на Фармацевтски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, во 2000 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2005 година. Специјалистичките студии од областа клиничка фармација ги завршила во 1998 година.
Поле на интерес: биофармација, фармакологија, клиничка фармација

1 Биофармација Сем. 7 редовен Мр-нова
2 Фармацевтска хемија 1 Сем. 4 редовен Мр-нова
3 Фармацевтска хемија 3 Сем. 7 редовен Мр-нова
4 Основи на фармакологија Сем. 5 редовен Мр-нова
5 Современи системи за насочување и транспорт на лековитите супстанци Сем. 9 редовен Мр-нова
6 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
8 Клеточни и животински модели Сем. 5 редовен Лаб
9 Медицинска хемија Сем. 3 редовен Лаб
10 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
11 Претклинички и клинички испитувања и документација, специјалистички студии фармацевтска регулатива Сем. 1 редовен Втор циклус
12 Иноваторни и генерички лекови, специјалистички студии, фармацевтска регулатива Сем. 1 редовен Втор циклус
13 Добри практики во фармацијата, специјалистички студии, фармацевтска регулатива Сем. 1 редовен Втор циклус
14 Претклинички и клинички испитувања на лекови, специјалистички студии, индустриска фармација Сем. 1 редовен Втор циклус
15 Претклинички и клинички испитувања на лекови, магистерски студии, индустриска фармација Сем. 1 редовен Втор циклус
16 Микро и нанопартикулирани системи за пренос на активни супстанции, магистерски студии, индустриска фармација Сем. 1 редовен Втор циклус
17 Клинички и инструментални испитувања во козметологијата, специјалистички студии, козметологија Сем. 3 редовен Втор циклус
18 Ефикасност и безбедност на хербални лекови, специјалистички студии, фитотерапија Сем. 1 редовен Втор циклус
19 Диетотерапија, специјалистички студии, фитотерапија Сем. 1 редовен Втор циклус
20 Фармацевтско инженерство и фармацевтско биоинженерство II, магистерски студии, лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата Сем. 1 редовен Втор циклус
21 Претклинички и клинички испитувања на лекови Сем. 1 редовен Трет циклус
22 Молекуларна биофармација и фармакокинетика Сем. 1 редовен Трет циклус
23 Дизајнирање и испитување на биорасположливост и биоеквивалентност Сем. 1 редовен Трет циклус
24 Ин витро, ин силико и ин виво методи во биофармацевтските испитувања на лекови Сем. 1 редовен Трет циклус

Меѓународни

 1. Наслов: Синтеза, карактеризациjа и антимикробна евалуациjа на некои нови хинолони
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, УКИМ-Природно-математички факултет, Македонска академија на науки и уметности и Бугарска академија на науки
  Финансиран од: Македонска академија на науки и уметности и Бугарска академија на науки
  Времетраење: 2014-2016
 2. Наслов: Платформа за примена на ДПП во Република Македонија
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, Фармацевтска комора на Македонија, ЕуроФарм Форум и СЗО
  Финансиран од: ЕуроФарм Форум и СЗО
  Времетраење: 2011-2012
 3. Наслов: Амфифилни носачи за насочена испорака на антиканцер лекови и/или комбинирана испорака хемотерапевтик/ген
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет и Фармацевтски факултет, Хачетепе Универзитет, Анкара, Турција
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и ТУБИТАК (Турција)
  Времетраење: 2009-2011
 4. Наслов: Проект за управување со здравствениот сектор, Развој на фармацевтска грижа
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, Фармацевтска комора на Македонија, Министерство за здравство и Светска банка
  Финансиран од: Министерство за здравство на Република Македонија и Светска банка
  Времетраење: 2008-2009
 5. Наслов: Синтеза на нови кумарински деривати со потенцијална биолошка активност и нивна структурна карактеризација
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, УКИМ-Природно-математички факултет и Бугарска академија на науки
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија, Министерство за наука и образование на Република Бугарија и Бугарска академија на науки
  Времетраење: 2007-2009
 6. Наслов: Проект за управување со здравствениот сектор, акредитација на клучни обучувачи
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, Фармацевтска комора на Македонија, Министерство за здравство и Светска банка
  Финансиран од: Министерство за здравство на Република Македонија и Светска банка
  Времетраење: 2005-2008
 7. Наслов: Реконструкција на образованието на фармацевтите во Република Македонија
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, Факултет за медицински науки, Универзитет Стокхолм, Шведска и Факултет за Фармацевтски науки, Универзитет Копенхаген, Данска
  Финансиран од: ТЕМПУС
  Времетраење: 2004-2007
 8. Наслов: Влијание на заемните дејства на биополимерите врз ослободувањето на лек од цитозан-алгинатни носачи
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет, УКИМ-Природно-математички факултет и НАТО (Програма за мир)
  Финансиран од: НАТО (Програма за мир)
  Времетраење: 2002-2006
 9. Наслов: Полимери за подготовка на антибиотски носачи и ткивен инжинеринг
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет и Фармацевтски факултет, Хачетепе Универзитет, Анкара, Турција
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и ТУБИТАК (Турција)
  Времетраење: 2002-2006
 10. Наслов: Дизајнирање и карактеризација на биодеградабилни носачи на антиканцер-лекови
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет и Фармацевтски факултет, Хачетепе Универзитет, Анкара, Турција
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и ТУБИТАК (Турција)
  Времетраење: 1999-2002
 11. Наслов: Блок-кополимери, полимерни гелови и матрици: синтеза и примена како емулгатори во модифицираното ослободување
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: Соработка меѓу УКИМ-Фармацевтски факултет и Фармацевтски факултет, Хачетепе Универзитет, Анкара, Турција
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и ТУБИТАК (Турција)
  Времетраење: 1999-2002

Национални

 1. Наслов: Биоинспирирани нанолипозоми како носчаи на активни ингредиенти за превенција и третман на Алцхајмерово заболување
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет “Св Кирил и Методиj” во Скопје, Република Македонија
  Времетраење: 2017-2018
 2. Наслов: Развој и оптимизација на HPLC-MS/MS методи за определување на концентрации на лек во биолошки примероци
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет “Св Кирил и Методиj” во Скопје, Република Македонија
  Времетраење: 2012-2013
 3. Наслов: Микроинкапсулирани синбиотици – од оптимална формулација до терапевтска примена
  Ангажираност: раководител
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Времетраење: 2010-2012
 4. Наслов: Колоидни носачи – микрочестички, наночестички, липозоми
  Ангажираност: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Времетраење: 2000-2003

 • Април 2011: Бугарска академија на науки
 • Октомври 2010: Универзитетска клиника Хамбург-Епендорф, Германија
 • Септември 2007: Меѓународен едукативен курс: Фармаколошки третман на епилепсијата, Еилат, Израел
 • Април 2007: Факултет за фармацевтски науки, Универзитет Копенхаген, Данска
 • Септември – Ноември 2003: Институт за наука и медицински истражување; INSERM ERIT-M 0104, „Ingénierie de la Vectorisation Particulaire’ Batiment IBT и Фармацевтски факултет, Универзитет Ангерс, Ангерс, Франција

 1. K. Mladenovska, A. Daka Grapci, M. Vavlukis, A. Kapedanovska, A. Eftimov, N. Matevska Geskovska, D. Nebija, A. J. Dimovski. Influence of SLCO1B1 polymorphisms on atorvastatin efficacy and safety in Macedonian subjects. Pharmazie 72:288–295 (2017).
 2. T. Petreska Ivanovska, K. Mladenovska, Z. Zhivikj, M. Jurhar Pavlova, I. Gjurovski, T. Ristoski, L. Petrushevska-Tozi. Synbiotic loaded chitosan-Ca-alginate microparticles reduces inflammation in the TNBS model of rat colitis. Int J Pharm. 527, 1–2, 15, 126-134 (2017).
 3. L. Ballazhi, F. Imeri, A. Jashari, E. Popovski, G. Stojkovic, A. J. Dimovski, B. Mikhova, K. Mladenovska. Hydrazinyldiene-chroman-2,4-diones in inducing growth arrest and apoptosis in breast cancer cells: Synergism with doxorubicin and correlation with physicochemical properties. Acta Pharm. 67 (2017) 35–52.
 4. J. Hadzieva, K. Mladenovska, M. Simonoska Crcarevska, M. Glavaš Dodov, S. Dimchevska, N. Geškovski, A. Grozdanov, E. Popovski, Gj. Petruševski, M. Chachorovska, T. Petreska Ivanovska, L. Petruševska-Tozi, S. Ugarkovic, K. Goracinova. Lactobacillus casei encapsulated in soy protein isolate and alginate microparticles prepared by spray drying. Food Technol Biotechnol. 55 (2) 173–186 (2017).
 5. B. Stamboliyska, А. Jashari, D. Yancheva, B. Mikhova, D. Batovska, E. Popovski, K. Mladenovska. Structure and radical scavenging activity of isoxazolo- and thiazolohydrazinylidene-chroman-2,4-diones. Bulgarian Chem Com, Volume 49, Special Issue D (pp. 99 – 105) 2017
 6. M. Vavlukis, K. Mladenovska, A. Daka, A. Dimovski, S. Domazetovska, S. Kuzmanovska, S. Kedev. Effects of rosuvastatin versus atorvastatin alone or in combination on lipoprotein (a): a single center study. The Annals of Pharmacotherapy, 2016, 1-8.
 7. P. Breznica-Selmani, K. Mladenovska, G. Dräger, B. Mikhova, N. Panovski, A. Kaftandzieva, Z. Kavrakovski, A. Hoxha, N. Sheqerxhiu, M. J. Pavlova, E. Popovski. Synthesis, physicochemical characterization and antibacterial activity of novel (benzoylamino)methyl derivatives of quinolones”, MJCCE, 2016, Vol. 35, No. 2, pp. 179–197 (2016).
 8. А. Hadziu Zajmi, J. Tonic Ribarska, E. Cvetkovska, R. Petkovska, N. Nakov, K. Mladenovska, S. Trajkovic Jolevska. Optimization via experimental design of LC method for simultaneously determination of four antiepeileptic drugs and active metaboliter in human plasma. IOSR Journal of Pharmacy, 6 (2016) 41-54.
 9. Daka A, Dimovski A, Kapedanovska A, Vavlukis M, Eftimov A, Matevska Geshkovska N, Labachevski N, Jakjovski K, Gorani D, Mladenovska K. Frequencies of single-nucleotide polymorphisms and haplotypes of SLCO1B1 gene in selected populations of the Western Balkans”, Balkan Journal of Medical Genetics, 18 (2015): 5-22.
 10. Daka A, Dimovski A, Kapedanovska A, Vavlukis M, Eftimov A, Labachevski N, Jakjovski K, Matevska Geshkovska N, Nebija D, Mladenovska K. Effects of the single nucleotide polymorphisms and haplotypes of SLCO1B1 gene on the pharmacokinetic profile of atorvastatin in healthy Macedonian volunteers, Die Pharmazie, 70 (2015) 480-488. (IF 1,003)
 11. L. Ballazhi, E. Popovski, A. Jashari, F. Imeri, I. Ibrahimi, B. Mikhova and K. Mladenovska. Potential antiproliferative effect of novel isoxazolo- and thiazolo coumarin derivatives on bone and lung metastases cells from breast cancer”, Acta Pharmaceutica, 65 (2015) 53–63. (IF 1,485)
 12. M. Simonoska Crcarevska, A. Dimitrovska, N. Sibinovska, K. Mladenovska, R. Slavevska Raicki, M. Glavas Dodov. Implementation of quality by design principles in the development of microsponges as drug delivery carriers: Identification and optimization of critical factors using multivariate statistical analyses and design of experiments studies. International Jouran of Pharmaceutics, 489 (2015) 58-72.
 13. P. Breznica-Selmani, K. Mladenovska, Z. Kavrakovski, B. Mikhova, G. Draeger, E. Popovski. [(3-Chlorobenzamido)methyl]triethylammonium Chloride Molbank 2015, M85: 1-3; doi:10.3390/M851
 14. V. Petrovska-Jovanovska, N. Geskovski, M. Simonoska Crcarevska, O. Memed, Gj. Petruševski, M. Chachorovska, M. Petrusevska, A. Poceva-Panovska, K. Mladenovska, S. Ugarkovic, M. Glavas-Dodov. Formulation and characterization of ORMOSIL particles loaded with budesonide for local colonic delivery. International Journal of Pharmaceutics, 2015, 484, 75–84. (IF 4,011)
 15. Jurhar Pavlova M, Mladenovska K, Panovski N, Gjorgjievska K, Kikerkov I, Cekovska S, Petrovska M. Effect of probiotic L casei-01 fermented soy milk on systolic blood pressure of spontaneously hypertensive rats. Physioacta. 2015; 9(1):23-32.
 16. Jurhar Pavlova M, Panovski N, Mladenovska K, Petreska Ivanovska T, Tosevska K, Cekovska S, Petrovska M. Effect of synbiotic soymilk on intestinal microbiota and lipid profile in adult spontaneously hypertensive rats. IMJM. 20(2) 261-268, 2015
 17. V. Vasilevska Nikodinovska, K. Mladenovska, A. Grozdanov. Risks and health effects from exposure to engineered nanostructures: a critical review. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2015, 50 (2): 117-134.
 18. Lulzime Ballazhi, Faik Imeri, Aleksandar Dimovski, Ahmed Jashari, Emil Popovski, Edita Alili-Idrizi, Bozhana Mikhova, Gerald Dräger, Kristina Mladenovska. Synergy of novel coumarin derivatives and tamoxifen in blocking growth and inducing apoptosis of breast cancer cells. Mac Pharml Bull, 60 (2014) 35-44.
 19. Smilkov K., Petreska Ivanovska T., Petrusevska-Tozi L., Petkovska R., Hadzieva J., Popovski E., Stafilov T., Grozdanov A., Mladenovska K. Optimization of the formulation for preparing Lactobacillus casei loaded whey protein-Ca-alginate microparticles using full-factorial design. J Microencapsul, 2014, 31 (2): 166-175.
 20. Tanja Petreska Ivanovska, Katarina Smilkov, Zoran Zhivikj, Lidija Petrushevska-Tozi, Kristina Mladenovska. Comparative evaluation of viability of encapsulated L. casei using two different methods of microencapsulation. International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research (eIJPPR) 2014, 4 (1): 20-24.
 21. Lidija Petrushevska-Tozi, Kristina Mladenovska, Jasminka Patceva, Th (Dick) Thromb, Kirsten Holme, Nina Sautenkova. Assessment of the community pharmacy practice in the Republic of Macedonia – building platform for implementation of good pharamcy practice, International Journal of Pharmacy, 2014; 4(2): 1-9.
 22. Petreska Ivanovska T., Petrushevska-Tozi L., Grozdanov A., Petkovska R., Hadjieva J., Popovski E., Stafilov T., Mladenovska K. From optimization of synbiotic microparticles prepared by spray-drying to development of new functional carrot juice. Chem Ind Chem Eng Quarterly (CI&CEQ), 2014, 20 (4) 549-564.
 23. V. Sulevski, M. Simonoska-Crcarevska, A. Starova, R. S. Raicki, K. Mladenovska, Z. Sterjev, S. Dimchevska, M. Gigovski, M. Glavas-Dodov (2014), The use of topical corticosteroids among patients in the Republic of Macedonia, 10th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology; Farmacevtski vestnik 65, 221-222
 24. M. Glavas-Dodov, M. Simonoska-Crcarevska, R. Slavevska Raicki, N. Sibinovska, K. Mladenovska, A. Zafirovska-Gapkovska (2014), Bioinspired bioartificial polymer hybrid composites for propolis vaginal delivery II: Formulation and characterization, Mac. Pharm. Bull. 60 (2) 57-65.
 25. Nakov N, Mladenovska K, Labacevski N, Dimovski A, Petkovska R, Dimitrovska A, Kavrakovski Z. Development and validation of automated SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in human whole blood and its application on real study samples. Biomedical Chromatography, 2013; 27 (11): 1540-6.
 26. Natalija Nakov, Kristina Mladenovska, Dimche Zafirov, Aleksandar Dimovski, Rumenka Petkovska, Aneta Dimitrovska, Zoran Kavrakovski. High-throughput SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in human serum. Mac Pharm Bull. 59 (1, 2) 15 – 22 (2013).
 27. Ristoski T. Vasilevska V., Mladenovska K. Grozdanov A. Evaluation of toxic influence of silicon carbide nanoparticles according to histopathological changes. Mac Vet Rev 2013; 36 (1): 25–31.
 28. Kristina Mladenovska, Lidija Petrushevska-Tozi, Dick Tromb, Kirsten Holme, Nina Sautenkova and Jasminka Patceva. Hospital pharmacy practice in the Republic of Macedonia – design of an assessment tool for quantification of the actual status and identifying priority areas for improvement. International Journal of Comprehensive Pharmacy 2013, 04 (02), 1-9.
 29. Nikolova R. P., Shivachev B., Mikhova B., Stamboliyska B., Mladenovska k., Panovska A. P., Popovski E. Synthesis and structure of (R,S)-2-methyl-4-(4-nitrophenyl)-pyrano[3,2-C]Chromen-5(4H)-one. MJCCE, 2013, 32 (2): 239-250.
 30. M. Simonoska-Crcarevska, A. Zafirovska-Gapkovska, K. Mladenovska, R. Slavevska Raicki, N. Geskovski, S. Dimcevska, M. Glavas-Dodov (2013), Bioinspired bioartificial polymer hybrid composites for propolis vaginal delivery I: Formulation development and optimization of gelling temperature using experimental design, Mac. Pharm. Bull. 59 (1,2) 33 – 40.
 31. M. S. Crcarevska, A. Zafirovska-Gapkovska, K. Mladenovska, R. S. Raicki, N. Geskovski, S. Dimcevska, M. Glavas-Dodov, Bioinspired bioartifical polymer hybrid composites for propolis vaginal delivery I: formulation development and optimization of gelling temperature using experimental design. Mac Pharm Bull, 59 (1,2): 33-40.
 32. J. Patcheva, K. Mladenovska, L. Petrusevska Tozi. Legal status of the pharmacy practice in the European Union and the Republic of Macedonia. Mac Pharm Bull, 2012, 58 (1,2): 53-64.
 33. Petreska- Ivanovska T, Petrusevska–Tozi L, Dabevska Kostoska M, Geskoski N, Grozdanov A, Stain C, Stafilov T, Mladenovska K, Microencapsulation of L. casei in chitosan-Ca-alginate microparticles using spray-drying method, MJCCE, 31 (2012) 115-123.
 34. Petrevska Ivanovska T., Mladenovska K. et al. Effect of prebiotic content on functional and physicochemical properties of L. casei loaded chitosan-alginate microparticles. Mac Pharm Bull, 2012, 58 (1,2): 45-52.
 35. Popovski E, Mladenovska K. (Benzoyl)methyl 4-acetyloxybenzoate. Molbank 2011, 2011(1), M715; doi:10.3390/M715:1-3.
 36. Popovski E, Mladenovska K, Poceva Panovska A. (Benzoylamino)methyl 4-[(benzoylamino)methyl] oxybenzoate. Molbank 2011, 2011(1), M711:1-4.
 37. Popovski E, Mladenovska K, Poceva Panovska A. Methyl 4-[benzoylamino)methyl]oxybenzoate. Molbank 2011, 2011(1), M712:1-3.
 38. K. Mladenovska. Drug and cell delivery systems in the treatment of colitis. In Colitis. Edited by Fukata. INTECH Open Access Publisher ISBN 979-953-307-141-0. Nov, 2011.
 39. K. Smilkov, L. P. Tozi, T. P. Ivanovska, N. Geskovski, R. Petkovska, M. G. Dodov, K. Baceva, D. Dimitrovski, K. Mladenovska (2011),Effects of formulation variables on viability of L. casei loaded in whey protein- Ca-alginate microparticles, Eur. J. Pharm. Sci. 44(1), 119-120.
 40. A. Matevska, G. Stojkovic, B. Mikhova, K. Mladenovska, E. Popovski. Carbon-carbon bond formation in aqueous media. Benzamidomethylation of some carbon nucleophiles. ARKIVOC 2009 (209) 131-140.
 41. L. Petrusevska Tozi, K. Mladenovska. Functional probiotic and synbiotic food products-advances in production, evaluation and health benefit. In The Analysis of pharmacologically active compounds and biomolecules in real samples. Ed. Injac Rade. Transworld Researc Network, 2009, pp. 129-164.
 42. K. Mladenovska, O. Cruaud, P. Richomme, E. Belamie, R. S. Raicki, M-C. Venier-Julienne, E. Popovski, J. P. Benoit, K. Goracinova. 5-ASA loaded chitosan-Ca-alginate microparticles: Preparation and physicochemical characterization. International Journal of Pharmaceutics, 2007, 345, 59-69.
 43. K. Mladenovska, R. S. Raicki, E. I. Janevik, T. Ristoski, M. J. Pavlova, Z. Kavrakovski, M. G. Dodov, K. Goracinova. Colon-specific delivery of 5-ainosalicylic acid from chitosan-Ca-alginate microparticles. International Journal of Pharmaceutics, 2007, 342, 124-136.
 44. Porjazoska, K. Goracinova, K. Mladenovska. M. Glavas-Dodov, E. I. Janjevik, M. Cvetkovska, Poly(lactide-co-glycolide) microparticles as systems for controlled release of proteins – Preparation and characterization, Acta Pharm, 54 (2004) 215-229.
 45. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Simonoska, S. Calis, A. A. Hincal (2003) The effects of liophilisation on the stability of liposomes containing 5-FU. Farmacevtski vestnik 54: 427-428.
 46. K. Mladenovska, E. I. Janevik, E. F. Kumbaradzi, M. Glavas Dodov, K. Goracinova. Biodistribution of 131 I-BSA loaded gelatin microspheres after peroral application to BALB/c mice – Particle size study, Acta Pharm 53 (2003) 187–197.
 47. M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, K. Mladenovska, E. Fredro-Kumbaradzi, Release profile of lidocaine HCl from topical liposomal gel formulation, Int J Pharm, 242 (1-2) (2002) 381-384
 48. K. Mladenovska, E. F. Kumbaradzi, M. Glavas-Dodov, L. Makraduli, K. Goracinova. Biodegradation and drug release studies of BSA loaded gelatin microspheres, Int J Pharm 242 (1-2) (2002) 247 – 249
 49. K. Mladenovska, I. E. Janevik, M. Glavas-Dodov, F. E. Kumbaradzi, K. Goracinova. Biodistribution studies of BSA loaded gelatin microspheres after peroral application. Int J Pharm 242 (1-2) (2002) 251-253
 50. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, S. Calis, K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Simonoska, A. A. Hincal (2002) Biopharmaceutical characterisation of topical liposome formulations bearing 5-fluorouracil, Maced. Pharm. Bull. 48 (1,2): 21-24.
 51. K. Goracinova, E. F. Kumbaradzi, K. Mladenovska, M. Glavas-Dodov Biopharmaceutical consideration-way to the optimal therapeutic activity and safety for the patient, Maced Pharm Bull 46. (1) (2000) 19-26.
 52. K. Goracinova, Lj. Klisarova, L. Makraduli, E. F. Kumbaradzi, M. Glavas, K. Mladenovska. Biopharmaceutcal characterization of povidone-iodine liposomes, Bull Chem Technol Macedonia, 19 (2) (2000) 133-137.
 53. T. Milenkovska, K. Goracinova, M. Glavas-Dodov, K. Mladenovska, E. F. Kumbaradzi. The effect of the buffer concentration on tetracaine hydrochloride 0.5 % eyedrops stability. Maced Pharm Bull 46 (1) (2000) 27-32.
 54. K.Goracinova, M.Glavas, E.Fredro-Kumbaradzi, K.Mladenovska. Preparation and characterization of microcapsules with verapamil HCl. Acta Pharm, 50 (1) (2000) 57-63.

 • T. Petreska Ivanovska, L. Petrushevska-Tozi, K. Mladenovska, „Probiotic and Synbiotic Food Products“, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2015
 • K. Mladenovska. Drug and cell delivery systems in the treatment of colitis. In Colitis. Edited by Fukata. INTECH Open Access Publisher ISBN 979-953-307-141-0. Nov, 2011.
 • К. Младеновска и А. Геговска. Фармацевтска хемија. Учебник за IV год. средно медицинско училиште, насока фармацевтскo-лабораториски техничар, редовен предмет и изборен предмет, 2011.
 • К. Младеновска и А. Геговска. Фармацевтска хемија. Учебник за III год. средно медицинско училиште, насока фармацевтскo-лабораториски техничар, редовен предмет и изборен предмет, 2011.
 • L. Petrusevska Tozi, K. Mladenovska. Functional probiotic and synbiotic food products-advances in production, evaluation and health benefit. In the analysis of pharmacologically active compounds and biomolecules in real samples. Ed. Injac Rade. Transworld Research Network, 2009, pp. 129-164.

/

 1. Здружение на фармацевти на Македонија
 2. Фармацевтска комора на Македонија
 3. АПГИ
 4. БРГ форум
 5. Европско здружение за клиничка фармација
 6. Европско здружение за болничка фармација
 7. Македонско здружение за болничка фармација
 8. Техничка комисија за ревизија на преводи на директиви на ЕУ од областа на хемиски и медицински производи, Секретаријат за европски прашања на Република Македонија
 9. Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание: Scripta Scientifica Medica, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, Albanian Journal of Medical and Health Sciences