ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 20-09-2017 Вежби по предметот основи на фармацевтска технологија
2 20-09-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 22/09/17
3 18-09-2017 Информација за пријави кои недостасуваат по предметот медицинска хемија за студенти кои полагаа во трет испитен рок .docx 10 Kb
4 18-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Основи на фармакологијата
5 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Биофармација
6 18-09-2017 Известување за Биохемија
7 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 53 Kb
8 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- БОДИРАЊЕ НА КОНТИНУИРАНАТА ОЦЕНКА
9 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 24 Kb
10 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 32 Kb
11 15-09-2017 УВИД во тестови по предметите Органска хемија примената во фармација и Биоорганска хемија
12 15-09-2017 Оцени Стерилни техники и нивна примена
13 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР (за предметот Општа и неорганска хемија) .docx 14 Kb
14 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - МАГИСТРИ (за предметот Неорганска хемија применета во фармација) .docx 14 Kb
15 15-09-2017 Оцени ОФТ, ФТ и ФТ-напреден кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
16 15-09-2017 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
17 15-09-2017 Известување за настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 31 Kb
18 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска
19 14-09-2017 Соопштение за наставата Основи на фармакологијата
20 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
21 13-09-2017 Соопштение за оцени по предметите Фармацевстска хемија 1, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (ЛБИ) .docx 10 Kb
22 13-09-2017 Соопштение за доставување на индекси за потписи и оцени по предметите: Фитохемија, Фармакогнозија, Основи на фитотерапија и ИРД (за магистри по фармација) и ИАПП, ИЕМИАС и ЕИПП (за лабораториски биоинжењери)
23 13-09-2017 Инфо за отпочнување на вежби по сите предмети кои се одржуваат на Институтот за Фармакогнозија
24 13-09-2017 ВАЖНО !!!! Термин за оценки по предметот Неорганска хемија применета во фармација (магистри) и Општа и неорганска хемија (лаб.биоинж) .docx 13 Kb
25 12-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Клеточни и животински модели (Лабораториски биоинжинер, 5 сем)
26 11-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
27 11-09-2017 Резултати од усен испит ОФТ 11.09.2017
28 11-09-2017 Резултати од писмениот испит по предметот Основи на Фитотерапија .doc 29 Kb
29 07-09-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија
30 07-09-2017 Резултати од испитот по фармакогнозија (31.08.2017) - постара програма .xls 25 Kb
31 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтска технологија-напреден курс
32 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтско технолошки анализи
33 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Основи на фармацевтска технологија
34 07-09-2017 Резултати по предметот ФТА - септемвриска испитна сесија 2016-2017
35 07-09-2017 Резултати од Стерилни техники и нивна примена
36 05-09-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Физичка хемија за фарм. и Основи на физ.хемија .doc 27 Kb
37 04-09-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
38 03-09-2017 Известување за испитот по предметот Основи на фармакологијата
39 31-08-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Неорганска хемија применета во фармација и Општа и неорганска хемија .doc 27 Kb
40 30-08-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармaцевтска ботаника (29.08.2017) .docx 16 Kb
41 30-08-2017 RASPORED ZA USMEN ISPIT FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS - SEPTEMVRI 2017 .xlsx 9 Kb
42 29-08-2017 термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија, Токсиколошки форензични анализи, Храна и исхрана, Прехранбени производи .pdf 58 Kb
43 29-08-2017 Соопштение термин за хербариум (30 август 2017)
44 28-08-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (29.08.2017) .doc 91 Kb
45 25-08-2017 Rezultati od prakticniot ispit po predmetot Farmakognozija .docx 11 Kb
46 25-08-2017 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
47 24-08-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ФАРМАЦЕВТИ И ЛАБОРАТОРИКСИ БИОИНЖЕНЕРИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ, 17.8.2017
48 24-08-2017 SOOPSTENIE ZA TERMIN ZA USMEN ISPIT BIOFARMACIJA SEPTEMVRI 2017 .docx 23 Kb
49 23-08-2017 Термин за полагање на практичниот испит по предметот Општа и клеточна билогија за фармацевти .xlsx 12 Kb
50 23-08-2017 Термини за полагање на практичните испити по предметите фармакогнозија и фармацевтска биологија за фармацевти и општа биологија за биоинженери .xlsx 21 Kb
51 22-08-2017 Распоред за полагање усен испит по Фармацевтска технологија во септемвриски испитен рок 2017 .pdf 421 Kb
52 21-08-2017 Список за полагање на втроит дел од испитот фармакоинформатика .docx 13 Kb
53 21-08-2017 Распоред за усно ОФТ во септемвриска испитна сесија 2017 .pdf 43 Kb
54 21-08-2017 Резултати од практичен испит ОФТ од 18,08,2017 .pdf 29 Kb
55 21-08-2017 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија на 24.08.2017 .docx 19 Kb
56 21-08-2017 Резултати од практичен испит Фармацевтска технологија од 18.08.2017 .pdf 20 Kb
57 18-08-2017 Известување за испит Неорганска хемија за фарм, и Општа и неорганска хемија, 21,08,2017 - корегиран термин .doc 28 Kb
58 18-08-2017 Запишување на зимски семестар 2017/2018 година .doc 77 Kb
59 18-08-2017 Известување за испит (Неорганска хемија за фарм., Општа и неорганска хемија 21.08.2017) - список на студенти по предавални .doc 200 Kb
60 16-08-2017 Резулттаи од ФТА завршна вежба
61 26-07-2017 Резултати од испитит Издавање на лекови и комуникација (јунска сесија 2017 )
62 25-07-2017 КОНКУРС за програмата ЕРАЗМУС+ .pdf 211 Kb
63 14-07-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (Септемвриска) во учебната 2016-2017 година .docx 14 Kb
64 13-07-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 1 јуни 2017
65 07-07-2017 оцена
66 06-07-2017 Оценки по Аналитичка хемија и Техники за подготовка на примероци за анализа
67 04-07-2017 Резултати од практичен испит фармацевтска ботаника одржан на 3ти јули 2017
68 04-07-2017 Резултати по предметот Екстракциј и изолација на природни производи јуни 21 2017 .xlsx 10 Kb
69 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери .pdf 513 Kb
70 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација .pdf 516 Kb
71 02-07-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника за генерација 2015 .xls 26 Kb
72 28-06-2017 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ КОЗМЕТОЛОГИЈА
73 28-06-2017 Резултати од испитот по предметот ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ .pdf 101 Kb
74 22-06-2017 Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017 .pdf 207 Kb
75 21-06-2017 Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .doc 51 Kb
76 21-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .docx 12 Kb
77 21-06-2017 Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника .doc 30 Kb
78 20-06-2017 Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija! .doc 30 Kb
79 19-06-2017 Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2 .doc 40 Kb
80 19-06-2017 Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
81 19-06-2017 Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
82 19-06-2017 Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
83 19-06-2017 Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
84 19-06-2017 Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017 .xls 25 Kb
85 16-06-2017 Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017 .xls 25 Kb
86 16-06-2017 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА .docx 11 Kb
87 16-06-2017 ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
88 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
89 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
90 15-06-2017 Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017 .docx 11 Kb
91 15-06-2017 Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма .docx 12 Kb
92 15-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 11 Kb
93 14-06-2017 Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
94 14-06-2017 3703 да донесе пријава за Фармацевтска технологија
95 14-06-2017 Студентот со индекс број 3673 да се јави кај Проф. Главаш
96 14-06-2017 Резултати од испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА kajГлаваш и Симоноска
97 13-06-2017 Испитни прашања КОЗМЕТОЛОГИЈА .docx 12 Kb
98 13-06-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. Главаш Додов и доц. Симоноска Црцаревска
99 12-06-2017 Распоред за устен испит по ФТ-НК закажан за 14.06.2017 .xlsx 11 Kb
100 10-06-2017 Резултати од практичен испит по основи на лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .xlsx 9 Kb
101 09-06-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија и Храна и исхрана .pdf 55 Kb
102 09-06-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фитохемија (16 мај 2017) .docx 15 Kb
103 09-06-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
104 08-06-2017 Финален распоред за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија .pdf 71 Kb
105 07-06-2017 Резултати од усен испит Основи на ФТ кај доц. Маја Симоноска Црцаревска
106 06-06-2017 Резултати од испит по ФИФБИ I одржан на 9.5.2017
107 06-06-2017 Информација за студентите што полагаа Основи на ФТ кај проф. Главаш
108 06-06-2017 Потпис по аналитичка хемија
109 05-06-2017 Прелиминарен распоред за полагање на устен испит оп Биофармација .docx 13 Kb
110 02-06-2017 Известување за термини за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија
111 01-06-2017 Одбрана на проекти КОЗМЕТОЛОГИЈА
112 01-06-2017 Распоред за полагање практичен испит по Аналитичка хемија .docx 19 Kb
113 01-06-2017 Термин за испит по Стерилни техники и нивна примена
114 01-06-2017 Потписи по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
115 01-06-2017 Распоред за усмен испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 10 Kb
116 01-06-2017 Термин за потпис и оцена во индекс по предметот Хигиена .pdf 54 Kb
117 31-05-2017 Промена на термин за Усен испит Основи на фармацевтска технологија
118 30-05-2017 Известување за потписи од Институт за фармакогнозија (фитохемија, основи на фитотерапија, испитување на растителни дроги)
119 30-05-2017 Известување за одложување на термин за одбрана на проекти по ФТ кај доц. Гешковски
120 29-05-2017 Распоред за одбрана на проекти ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .docx 11 Kb
121 29-05-2017 Термин за потписи во индекс по Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ и Токсиколошки форензични анализи .pdf 57 Kb
122 29-05-2017 Распоред за усен испит Основи на фармацевтскја технологија .docx 14 Kb
123 29-05-2017 Потпис ФХ2
124 29-05-2017 Известување за промена на терминот на полагање на практичен испит по Основи на имунологија и Базична имунологија
125 29-05-2017 Промена на термин за практичен испит по предметот фармацевтска ботаника за генерација 2015
126 29-05-2017 Соопштение за хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
127 26-05-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија .docx 15 Kb
128 25-05-2017 Известување за практичен испит по ФТ
129 23-05-2017 Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
130 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
131 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017 .docx 18 Kb
132 23-05-2017 За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
133 23-05-2017 Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
134 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
135 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
136 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
137 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
138 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
139 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
140 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
141 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
142 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
143 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
144 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
145 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
146 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
147 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
148 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
149 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
150 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
151 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
152 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
153 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
154 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
155 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
156 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
157 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
158 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
159 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
160 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
161 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
162 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
163 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
164 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
165 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
166 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
167 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
168 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
169 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
170 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
171 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
172 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
173 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
174 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
175 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
176 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
177 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
178 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
179 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
180 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
181 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
182 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
183 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
184 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
185 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
186 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
187 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
188 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
189 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
190 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
191 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
192 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
193 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
194 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
195 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
196 23-02-2017 Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија .pdf 207 Kb
197 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
198 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
199 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
200 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
201 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
202 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
203 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
204 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
205 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
206 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
207 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
208 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
209 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
210 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
211 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
212 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
213 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
214 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
215 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
216 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
217 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
218 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
219 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
220 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
221 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
222 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
223 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
224 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
225 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
226 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
227 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
228 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
229 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
230 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
231 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
232 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
233 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
234 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
235 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
236 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
237 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
238 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
239 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
240 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
241 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
242 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
243 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
244 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
245 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
246 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
247 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
248 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
249 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
250 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
251 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
252 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
253 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
254 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
255 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
256 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
257 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
258 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
259 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
260 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
261 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
262 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
263 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
264 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
265 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
266 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
267 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
268 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
269 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
270 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
271 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
272 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
273 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
274 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
275 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
276 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
277 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
278 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
279 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
280 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
281 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
282 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
283 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
284 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
285 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
286 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
287 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
288 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
289 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
290 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
291 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
292 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
293 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
294 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
295 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
296 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
297 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
298 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
299 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
300 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
301 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
302 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
303 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
304 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
305 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
306 29-11-2016
307 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
308 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
309 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
310 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
311 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
312 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
313 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
314 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
315 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
316 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
317 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
318 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
319 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
320 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
321 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
322 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
323 07-11-2016 Вежби по Биофармација
324 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
325 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
326 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
327 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
328 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
329 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
330 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
331 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
332 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
333 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
334 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
335 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
336 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
337 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
338 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
339 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
340 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
341 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
342 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
343 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
344 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
345 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
346 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
347 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
348 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
349 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
350 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
351 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
352 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
353 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
354 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
355 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
356 25-09-2016 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
357 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
358 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
359 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
360 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
361 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
362 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
363 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
364 19-09-2016 Упис на изборни предмети
365 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
366 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
367 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
368 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
369 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
370 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
371 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
372 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
373 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
374 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
375 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
376 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
377 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
378 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
379 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
380 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
381 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
382 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
383 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
384 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
385 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
386 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
387 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
388 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
389 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
390 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
391 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
392 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
393 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
394 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
395 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
396 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
397 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
398 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
399 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
400 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
401 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
402 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
403 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
404 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
405 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
406 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
407 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
408 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
409 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
410 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
411 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
412 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
413 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
414 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
415 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
416 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
417 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
418 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
419 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
420 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
421 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
422 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
423 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
424 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
425 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
426 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
427 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
428 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
429 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
430 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
431 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
432 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
433 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
434 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
435 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
436 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
437 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
438 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
439 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
440 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
441 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
442 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
443 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
444 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
445 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
446 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
447 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
448 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
449 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
450 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
451 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
452 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
453 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
454 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
455 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
456 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
457 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
458 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
459 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
460 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
461 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
462 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
463 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
464 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
465 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
466 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
467 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
468 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
469 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
470 10-05-2016 .doc 75 Kb
471 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
472 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
473 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
474 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
475 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
476 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
477 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
478 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
479 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
480 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
481 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
482 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
483 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
484 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
485 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
486 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
487 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
488 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
489 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
490 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
491 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
492 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
493 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
494 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
495 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
496 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
497 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
498 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
499 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
500 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
501 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
502 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
503 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
504 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
505 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
506 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
507 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
508 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
509 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
510 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
511 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
512 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
513 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
514 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
515 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
516 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
517 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
518 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
519 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
520 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
521 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
522 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
523 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
524 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
525 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
526 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
527 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
528 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
529 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
530 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
531 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
532 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
533 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
534 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
535 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
536 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
537 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
538 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
539 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
540 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
541 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
542 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
543 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
544 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
545 03-02-2016 Вовед во фармација
546 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
547 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
548 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
549 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
550 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
551 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
552 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
553 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
554 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
555 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
556 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
557 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
558 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
559 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
560 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
561 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
562 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
563 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
564 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
565 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
566 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
567 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
568 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
569 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
570 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
571 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
572 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
573 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
574 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
575 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
576 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
577 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
578 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
579 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
580 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
581 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
582 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
583 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
584 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
585 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
586 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
587 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
588 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
589 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
590 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
591 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
592 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
593 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
594 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
595 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
596 11-01-2016 .xls 36 Kb
597 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
598 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
599 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
600 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
601 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
602 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
603 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
604 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
605 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
606 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
607 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
608 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
609 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
610 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
611 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
612 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
613 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
614 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
615 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
616 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
617 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
618 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
619 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
620 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
621 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
622 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
623 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
624 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
625 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
626 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
627 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
628 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
629 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
630 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
631 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
632 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
633 18-12-2015 Практични испити во јануари по Фитохемија и Фармакогнозија
634 18-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија во јануарската сесија .doc 26 Kb
635 17-12-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3 во јануарско/фебруарска испитна сесија .pdf 215 Kb
636 17-12-2015 Термин за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија и Неорганска хемија, применета во фармација
637 16-12-2015 ЗАВРШНА ВЕЖБА ФТ НАПРЕДЕН КУРС РЕЗУЛТАТИ .docx 11 Kb
638 16-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - втор колоквиум
639 15-12-2015 Известување за одбрани проекти по Биофармација за презентирање на 18.12 .docx 15 Kb
640 15-12-2015 право на потпис по предметот Воведен курс .doc 24 Kb
641 14-12-2015 Практични испити по Фармакогнозија и Фитохемија
642 14-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија .doc 25 Kb
643 14-12-2015 Нов список на студенти со термини за завршна вежба по Биофармација .docx 22 Kb
644 12-12-2015 Семинарски по предметот Стерилни техники и нивна примена .docx 15 Kb
645 12-12-2015 Патофизиологија- резултати од завршната вежба- дефинтивно! и информации за полагање на Вториот колоквум и внесување на потписи во индекс .doc 35 Kb
646 11-12-2015 Термин за завршни вежби по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи .docx 22 Kb
647 10-12-2015 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
648 09-12-2015 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
649 07-12-2015 Завршна вежба по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи
650 05-12-2015 Термин за колоквирање вежби по Биофармација
651 04-12-2015 Известување за студентите што ќе полагаат завршна вежба по ФТ-НК
652 04-12-2015 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори .docx 1 Mb
653 03-12-2015 Патофизиолгоија - информација за резултатите од завршната вежба
654 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по Биофизика за Магистри .doc 126 Kb
655 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по предметот БИОФИЗИКА за лабараториски Биоимженери .doc 73 Kb
656 01-12-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи
657 01-12-2015 Вежби по предметот Фармакогнозија
658 01-12-2015 Стерилни техники и нивна примена предавање на 10.12.2015
659 30-11-2015 Известување за испитот ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
660 25-11-2015 Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015 .pdf 196 Kb
661 24-11-2015 Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации .doc 38 Kb
662 24-11-2015 Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015 .pptx 672 Kb
663 23-11-2015 Известување за вежби по Биофармација
664 19-11-2015 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
665 18-11-2015 prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje .ppt 3 Mb
666 17-11-2015 Резултати од првиот колоквиум по Микробиологија .xlsx 27 Kb
667 16-11-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
668 16-11-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови .docx 1 Mb
669 10-11-2015 Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015 .docx 16 Kb
670 09-11-2015 Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација .rar 20 Kb
671 06-11-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015 .doc 112 Kb
672 06-11-2015 PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015 .rar 12 Mb
673 06-11-2015 PBL-i BIOFARMACIJA .rar 731 Kb
674 05-11-2015 GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED .docx 14 Kb
675 05-11-2015 Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација) .doc 123 Kb
676 02-11-2015 ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС .rar 39 Mb
677 02-11-2015 БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015 .docx 29 Kb
678 29-10-2015 БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС .docx 19 Kb
679 29-10-2015 Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
680 28-10-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби .doc 1 Mb
681 25-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 30.09.2015 .doc 29 Kb
682 24-10-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- пријавување и распоред за полагање на колоквиумот, закажан за 2.11.2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- информација за промена во распоредот за одржување на тероетската настава
683 20-10-2015 Известување за студентите кои слушаат ОФТ
684 18-10-2015 Вежба бр.3 ФТ-НК
685 16-10-2015 ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕСЕИ ПО ФТ-НК
686 13-10-2015 Вежба бр.4 - ФТА - Стабилност .pdf 315 Kb
687 06-10-2015 Вежба бр.3 ФТА- Стерилизација .pdf 73 Kb
688 06-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТКА втора декада септември 2015
689 06-10-2015 РАСПОРЕД ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАА НА 30.10.2015
690 03-10-2015 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
691 02-10-2015 PBL Ponedelnik 5.10.2015 FT Advanced .docx 1 Mb
692 02-10-2015 Фармакогозија Вежба бр. 2 Цветови и Плодови .pdf 2 Mb
693 02-10-2015 Известување за студентите што слушаат Биофармација
694 01-10-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 25.09.2015 .pdf 329 Kb
695 01-10-2015 Известување во врска со осигурување на студентите
696 29-09-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 1 - Скробови .pdf 661 Kb
697 25-09-2015 Seminarski po predmetot Farmakognozija! .docx 13 Kb
698 25-09-2015 Известување за изработка на есеи со краток водич за ФТ-напреден курс .docx 15 Kb
699 21-09-2015 Групи за вежби Биофармација .xlsx 12 Kb
700 21-09-2015 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
701 21-09-2015 Почеток на практична настава по предметот Биофармација
702 20-09-2015 Информации за вежбите од изборните предмети од природни производи за лабораториски биоинженер
703 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 49 Kb
704 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 31 Kb
705 18-09-2015 Известување за почеток на вежби по предметот ФТ-НК
706 18-09-2015 Соопштение за студентите кои слушаат ФТ-НК
707 18-09-2015 Известување за термин за потписи и оцени по предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .docx 16 Kb
708 17-09-2015 Практикум по предметот Етерични масла и ароматични суровини .pdf 1 Mb
709 17-09-2015 Практикум по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
710 17-09-2015 Соопштение за упис на изборни предмети
711 17-09-2015 Известување за теоретска настава
712 17-09-2015 Основи на фармацевтска технологија - увид во тестови од испитот одржан на 14.09.2015
713 16-09-2015 Известување за настава по предметот Инструментални Фармацевтски анализи .doc 30 Kb
714 16-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
715 16-09-2015 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
716 15-09-2015 Отворени се профилите за новите студенти 2015
717 15-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
718 15-09-2015 II термин за полагање на Лабораториски пресмети
719 15-09-2015 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 194 Kb
720 14-09-2015 Оцени по предметот Општа и неорганска хемија
721 14-09-2015 Dostavuvanje na indeksi i prijavi za oceni po predmetite Farmacetska hemija 1, Farmacevtska hemja 2 i Medicinska hemija
722 14-09-2015 Резултати од испитот по лабораториско сметање одржан на 10.09.2015 .pdf 332 Kb
723 11-09-2015 Профили на новопримени студенти 2015/16
724 07-09-2015 Резултати од практичен испит по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија_04,09,2015 .doc 62 Kb
725 03-09-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија_втора декада
726 02-09-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студентите по фармација М-р нова и ЛАбБиоинжињери, 4.9.2015
727 02-09-2015 Практичен дел за втора декада од испитите Фармацевтска хемија 1,2, 3 и Медицинска хемија (Лаб.биоинж.) .docx 13 Kb
728 01-09-2015 ЕФС - Оценки во индекс од јунска сесија и прва декада од септемвриска сесија .doc 23 Kb
729 01-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 - прва декада септември 2015
730 30-08-2015 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година .doc 87 Kb
731 26-08-2015 Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА .xlsx 13 Kb
732 26-08-2015 Испит Стерилни техники и нивна примена
733 25-08-2015 Известување за термин за испит од предметот Анализа на животна средина и мониторинг .pdf 107 Kb
734 20-08-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 89 Kb
735 19-08-2015 Резултати од прв дел (задачи) од з.в. по предметот ФТ, одржана на 19.08. .pdf 53 Kb
736 19-08-2015 резултати од завршна вежба по општа и клеточна биологија и општа биологија .docx 11 Kb
737 18-08-2015 Известување за промена на термин за полагање испити во втора декада за предметите Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 42 Kb
738 18-08-2015 Термини за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 за фармацевти и Медицинска хемија за лабораториски биоинжинери во септемвриска испитна сесија
739 17-08-2015 консултации за практичен испит по предметите: Молекуларна и клеточна биологија и генетика, Базична имунологија и Молекуларна биологија и генетика (лаб.био.)
740 17-08-2015 Распоред за полагање на з.в. по Биофармација и ФТА .xlsx 10 Kb
741 17-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
742 16-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
743 12-08-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба Токсикологија .pdf 168 Kb
744 04-08-2015 Промена на термин од втора декада (трета испитна сесија) за предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .doc 27 Kb
745 04-08-2015 Термини за практичен испит и промена на термин од втора декада од трета испитна сесија за предметот Легислатива и аналитика на лекови .doc 28 Kb
746 24-07-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред септемвриска испитна сесија, за предметите: ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
747 23-07-2015 Практичен испит по аналитичка хемија
748 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија во третата испитна сесија .doc 31 Kb
749 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Инструментални фарм. анализи, Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 во трета испитна сесија .doc 31 Kb
750 21-07-2015 Термин за увид: среда (22.07.2015) од 10-11h.
751 16-07-2015 Соопштение за практичен испит по предметот Фитохемија
752 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - нова програма .doc 76 Kb
753 14-07-2015 Резултати од оддржани испити на Институтот за фармацевтска технологија во втората декада на јунската сесија .xlsx 20 Kb
754 14-07-2015 термин за завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
755 14-07-2015 термин за завршна вежба по општа биологија и општа и клеточна биологија .doc 24 Kb
756 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 13 Kb
757 07-07-2015 Резултати по предметот Основи на фитотерапија .doc 42 Kb
758 07-07-2015 Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
759 03-07-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 33 Kb
760 25-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 11.06.2015 .docx 20 Kb
761 01-09-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА .pdf 511 Kb
762 18-06-2015 Патофизиологија со Патологија - внесување на оценките во индекс (Фармација М-р нова и Лаб-Биоинжињери)
763 18-06-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 16.06.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 254 Kb
764 17-06-2015 Известување за СИТЕ студенти кои го полагаа испитот по предметот Вовед во клиничка фармација во втора декада/јунска сесија
765 17-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
766 17-06-2015 Фармацвтска хемија 1 .pdf 92 Kb
767 16-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 2.06.2015 .docx 18 Kb
768 13-06-2015 Резултати од испитите Легислатива и аналитика на лекови, Евалуација на фармакопејски супстанции, Регистрација на лекови, Легислатива и лабораториски менаџмент
769 17-08-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија
770 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.-Магистер по фармација .docx 13 Kb
771 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.- Лабораториски биоинженер .doc 32 Kb
772 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и котрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 110 Kb
773 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 109 Kb
774 08-06-2015 Известување за потписи и оценки по предметите на Институтот за фармацевтска технологија
775 08-06-2015 Потписи по аналитичка хемија и техники за подготовка на примероци за анализа
776 07-06-2015 Резултати од испитот по патофизиологија - Фармација и Лаббиоинжињери- 5.6.2015 .docx 12 Kb
777 07-06-2015 Потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
778 05-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
779 05-06-2015 Практичен испит по Аналитичка хемија, II декада 9.06.2015
780 05-06-2015 Распоред за полагање на испитот по Општа и неорганска хемија што ќе се одржи на 8.06.2015 .pdf 389 Kb
781 04-06-2015 Испит по патофизиологија за студентите по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжиери
782 04-06-2015 Завршен дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2
783 04-06-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 01.06.2015 год. .pdf 67 Kb
784 04-06-2015 Соопштение за предметот Испитување на растителни дроги! .docx 13 Kb
785 04-06-2015 Резултати по предметот фитохемија практичен испит 03 јуни 2015 .doc 45 Kb
786 28-05-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 19.05.2015 год .pdf 63 Kb
787 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 108 Kb
788 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи