Огласи

Огласи

   Оглас Attach
1 17-10-2017 - Огласи
Уплатница за семинар ERRAUSM EST HUMANUM – СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФАРМАЦЕВТСКИ ГРЕШКИ
2 02-05-2017 - Огласи
Фармацевтска грижа-современа филозофија на фармацевтската професија
3 28-10-2016 - Огласи
Место на одржување на семинарот Диететика и диетотерапија
4 23-09-2015 - Огласи
Уплатница за семинар Фармацевтски маркетинг
5 18-09-2015 - Огласи
ФАРМАЦЕВТСКИ МАРКЕТИНГ
6 27-05-2015 - Огласи
ОПРАВДАНОСТ НА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА CANNABIS SATIVA
7 27-05-2015 - Огласи
Уплатница за семинар ОПРАВДАНОСТ НА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА CANNABIS SATIVA
8 13-05-2015 - Огласи
Програма за семинар РЕГУЛИРАЊЕ НА НЕОДОБРЕНА УПОТРЕБА НА РЕГИСТРИРАНИ ЛЕКОВИ
9 24-04-2015 - Огласи
Уплатница за семинар - Регулирање на неодобрена употреба на регистрирани лекови
docx 12 Kb
10 22-04-2015 - Огласи
Семинар - Регулирање на неодобрена употреба на регистрирани лекови
11 08-04-2015 - Огласи
Програма за континуирана едукација во 2015 година
12 15-11-2014 - Огласи
Програма за Биослични лекови: Има ли разлика
13 31-10-2014 - Огласи
Биослични лекови: „Има ли разлика“
14 22-10-2014 - Огласи
Нова континуирана едукација
15 21-05-2014 - Огласи
Програма за семинарот Современи трендови на традиционалната медицина - Медицински габи
Програма pdf 399 Kb
образец уплатница pdf 33 Kb
16 07-05-2014 - Огласи
Современи трендови на традиционалната медицина – Медицински габи
образец уплатница docx 28 Kb
Програма pdf 813 Kb
17 02-04-2014 - Огласи
ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА СЕМИНАРОТ ФАЛСИФИКУВАНИ ЛЕКОВИ Е ЗАТВОРЕНО
18 31-03-2014 - Огласи
Најава за нови облици на континуирана едукација во 2014 година
19 21-03-2014 - Огласи
Семинар: Фалсификувани лекови: глобална закана за јавното здравје
20 20-03-2014 - Огласи
Отворено е пријавувањето за семинарот Фалсификувани лекови: глобална закана за јавното здравје