Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Денес нема родендени на студенти
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
20-02-2018
Распоред за отпочнување со вежби по предметот ФИТОХЕМИЈА
15-02-2018
Известување за оценки за предметите од Институтот по Фармацевтска технологија
15-02-2018
Известување за практична настава по предметот Токсикологија
15-02-2018
Увид во тестови по АХ
15-02-2018
Известување за Вежби по предметот Анатомија со физиологија за студентите од IV семестар Магистер по фармација
13-02-2018
Оцени по предметот ФТ-напреден курс кај проф. М. Г. Додов и доц. М. С. Црцаревска
12-02-2018
Резултати од испитот ФТ-нпреден курс
12-02-2018
Известување за почеток на настава по предметот Токсиколошки форензични анализи
12-02-2018
Известување за почеток на настава по предметот Прехранбени производи
12-02-2018
Конкурсот ERASMUS+ за студентска летна пракса/стажирање за 2017-2018 година
12-02-2018
Известување за почеток (13.02. 2018, 9-11 часот, предавална 1) на теоретска настава по преметот ОСНОВИ НА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за бионженери, според објавениот распоред. close
11-02-2018
Распоред за полагање на устен испит по Биофармација на 12.02
10-02-2018
ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - ПАТОФИЗИОЛОГИЈА -РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА . 2018
10-02-2018
ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, ПОЧЕТОК НА НАСТАВА, 2018
10-02-2018
Започнување на настава по предметот Фармацевтска технологија
09-02-2018
Известување за почеток на настава по предметот Оснави на физичка хемија
09-02-2018
Известување за почеток на настава по предметот Физичка хемија за фармацевти
08-02-2018
Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање оддржан на 29.01.2018 (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
08-02-2018
Резултати по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини
08-02-2018
Izvestvuvawe za rezultati od odr`an ispit vo januarska ispitna sesija -,,Osnovi na biotehnologija”, za bion`eneri
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
15-02-2018 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на05.02.2018
Мр-нова
15-02-2018 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на05.02.2018
Лаб
11-02-2018 Патофизиологија
Патофизиологија - резултатаи од испитот, одржан на 30.1.2018
Мр-нова2015
09-02-2018 Храна и исхрана
Резултати од испит Храна и исхрана, 08.02.2018
Мр-нова
09-02-2018 Прехранбени производи
Резултати од испит Прехранбени производи, 08.02.2018
Лаб
08-02-2018 Молекуларни и имунолошки анализи - 1
Резултати од писмен испит по МИА-1 (30.01.2018)
Лаб
06-02-2018 Фармакоинформатика
Резултати од испит во јануарска сесија 2018 година
Мр-нова
06-02-2018 Фармацевтска хемија 3
Rezultati po ispitot farmacevtska hemija 3 januari 2018
Мр-нова
06-02-2018 Биофизика
Резултати по Биофизика
Мр-нова
06-02-2018 Биофизика
Резултати по Биофизика
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
03-01-2018 Храна и исхрана
Мр-нова
02-01-2018 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
28-12-2017 Општа и неорганска хемија
Лаб
28-12-2017 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова2015
28-12-2017 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
24-12-2017 Основи на фармакологијата
Мр-нова2015
21-12-2017 Молекуларна биологија и генетика
Лаб
21-12-2017 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи
Лаб
20-12-2017 Клеточни и животински експериментални модели
Лаб
19-12-2017 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова2015
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права