Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
26.09.2016
Среќен
роденден
Јован Митров
Кристина Петревска
Љубица Јанковска
Пепита Ѓикова
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
26-09-2016
Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи
26-09-2016
Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови)
26-09-2016
ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
26-09-2016
Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
25-09-2016
Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник)
25-09-2016
Вежба бр.1 по ФТ-НК
22-09-2016
Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
20-09-2016
Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија
19-09-2016
СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
19-09-2016
Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
19-09-2016
Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
19-09-2016
Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
19-09-2016
Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
19-09-2016
Упис на изборни предмети
16-09-2016
Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
16-09-2016
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ
16-09-2016
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА
16-09-2016
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ
15-09-2016
Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
15-09-2016
Индекси за потпис по предметот ФТ
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
26-09-2016 Биоорганска хемија
Резултати испитот по Биорганска хемија (за студенти кои го преслушуваат предметот)_09.09.2016
Мр-нова
26-09-2016 Стерилни техники и нивната примена
Резултати од испит 14.9.2016
Лаб
26-09-2016 Органска хемија - теоретски основи
Резултати испитот по Органска хемија-Теоретски основи (ЛБИ)_13.09.2016
Лаб
26-09-2016 Биоорганска хемија
Резултати испитот по Биорганска хемија_09.09.2016
Мр-нова2015
20-09-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит по ФТ-НК септемвриска сесија
Мр-нова
16-09-2016 Основи на органската хемија
Резултати испитот по Основни на Органска хемија_09.09.2016
Мр-нова
16-09-2016 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински модели одржан на 07.09.2016
Лаб
16-09-2016 Лабораториски курс од органска хемија
Резултати од испитот Лабораториски курс од органска хемија_09.09.2016
Лаб
16-09-2016 Органската хемија применета во фармација
Резултати испитот по Органска хемиј пф_09.09.2016
Мр-нова2015
15-09-2016 Биофармација
rezultati od ispitot po biofarmacija, septemvri, 2016
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
14-09-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
11-06-2016 Фармацевтска технологија
Мр-нова
07-06-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
07-06-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
30-05-2016 Биоорганска хемија
Мр-нова
30-05-2016 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
27-05-2016 Фитохемија
Мр-нова
23-05-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
16-05-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
16-05-2016 Токсикологија
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2016 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права