Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
УПИС НА СЕМЕСТАР Е ОТВОРЕН
од 01.09.2014 до 12.09.2014
95 чекаат за одобр. 597 ненапр.упис 0 одобрени
Евалуацијата е отворена од 03.06.2014 до 12.09.2014
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
01-09-2014
ВОТР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
27-08-2014
Резултати од испитот по предметот Биофизика
27-08-2014
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014-15
27-08-2014
Резултати од Испитите: Фитохемија, Основи на Фитотерапија и Испитување и анализа на Природни производи одржани на 25 август 2014
26-08-2014
Резултати од завршна вежба по предметот Општа и клеточна биологија Резултати од завршна вежба по предметот Општа биологија
25-08-2014
Електронско пријавување и запишување за испитот по Патофизиологија- Мр-нова и ЛабБио
23-08-2014
Соопштение за завршна вежба по предметот Аналитика на лекови во есенскиот испитен рок
23-08-2014
Известување за термин за испит по предметот Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс
22-08-2014
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2, ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3 И МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
22-08-2014
СООПШТЕНИЕ БИОФАРМАЦИЈА
21-08-2014
Известување за потписи и оцени за предметите од катедрата за Фармакогнозија
19-08-2014
резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника
19-08-2014
Распоред за полагање на практичен испит по Аналитичка хемија на 21.08.2014
18-08-2014
Распоред на студенти кои ќе полагаат практичен испит по Општа и неорганска хемија на 20.08.2014 (среда) - студиска програма Магистер по фармација и Лабораториски Биоинжинер
14-08-2014
Практичен испит по аналитичка хемија
13-08-2014
завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника и хербариум
12-08-2014
Распоред за полагање на з.в. по Биофармација
08-08-2014
Финален список на студенти кои ќе полагаат завршна вежба по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
07-08-2014
Соопштение за полагање на практичен испит по Физичка хемија/ Основи на ФХ за студ.програма Магистер по фармација и Лаб.биоинжињер
06-08-2014
Студиска програма Фармација М-р нова и Лаб-биоинжињери-Информација за полагање на испитот по патофизиологија во првата декада од агустовско-септемвриската сесија 2014
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
01-09-2014 Социјална фармација и методологија
Резултати од испитот по Социјална фармација и методологија прва декада септемвриска испитна сесија
Мр-нова
01-09-2014 Биохемија
Резултати од Испитот по Биохемија одржан на 21082014
Мр-нова
01-09-2014 Клиника биохемија
Резултати од Испитот по Клиничка Биохемија / Клинички Биохемиски анализи одржан на 21082014
Мр-нова
01-09-2014 Токсиколошки форензични анализи
Резултати од испит Токсиколошки форензични анализи, 26.08.2014
Лаб
27-08-2014 Храна и исхрана
Резултати од испит Храна и исхрана, 26.08.2014
Мр-нова
27-08-2014 Токсикологија
Резултати од испит Токсикологија, 26.08.2014
Мр-нова
25-08-2014 Општа и неорганска хемија
Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 20.08.2014 (Магистер по фармација 13-14)
Мр-нова
25-08-2014 Општа и неорганска хемија
Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 20.08.2014 (Лаб. биоинжинер 13-14)
Лаб
25-08-2014 Безбедност и заштита на околината
Резултати од испитот по Безбедност и заштита на околината одржан на 20.08.2014
Лаб
23-08-2014 Основи на органската хемија
Резултати од практичен испит по Основи на органска хемија (22.08.2014)
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
26-05-2014 Токсикологија
Мр-нова
26-05-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
23-05-2014 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
19-05-2014 Прехранбени производи
Лаб
13-05-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
08-05-2014 Фитохемија
Мр-нова
28-04-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
14-04-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
09-04-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права