Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
26.05.2016
Среќен
роденден
Александар Дерлис
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
26-05-2016
Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
26-05-2016
Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
25-05-2016
Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
24-05-2016
ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
23-05-2016
Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
22-05-2016
Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
20-05-2016
Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016
18-05-2016
Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
17-05-2016
Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016)
16-05-2016
Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016
16-05-2016
Термин за консултации по предметот ОФТ
14-05-2016
Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
12-05-2016
ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни
11-05-2016
Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
11-05-2016
СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ
10-05-2016
Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
10-05-2016
10-05-2016
Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016)
10-05-2016
Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2
10-05-2016
Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
20-05-2016 Инструментални фармацевтски анализи
Резултати од практичен испит по предметите: ИФА; Лаб.техники и инстр.методи 1; Лаб.техники и инстр.методи 2
Мр-нова
20-05-2016 Физичка хемија за фармацевти
Резултати од практичен испит по предметите: Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинж.)
Мр-нова2015
04-02-2016 Основи на фармакологијата
Резултати од испитот по Основи на фармакологијата одржан на 3.02.2016
Мр-нова
04-02-2016 Безбедност и заштита на околината
Резултати од испитот по Безбедност и заштита на околината оддржан на 26.01.2016
Лаб
03-02-2016 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции
Резултати од испит 21.1.2016
Мр-нова
03-02-2016 Биофармација
Резултати Биофармација втора декада. Увид на 04.02 од 9 до 9.30
Мр-нова
03-02-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
03-02-2016 Пребарување на литература
РЕЗУЧТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА ( ЈАНУАРИ/ФЕБРУАРИ 2016)
Лаб
03-02-2016 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот одржан на 25.01.2016
Лаб
03-02-2016 Медицинска хемија
Резултати од испитот по предметот одржан втора декада/јануари 2016
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
23-05-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
16-05-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
16-05-2016 Токсикологија
Мр-нова
13-05-2016 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
11-05-2016 Физичка хемија за фармацевти
Мр-нова2015
06-05-2016 Прехранбени производи
Лаб
05-05-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
30-04-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
29-04-2016 Патофизиологија со патологија
Лаб
27-04-2016 Фармацевтска технологија
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2016 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права