Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
02.09.2015
Среќен
роденден
Ивана Чолакова
Наташа Колева
УПИС НА СЕМЕСТАР Е ОТВОРЕН
од 01.09.2015 до 14.09.2015
109 чекаат за одобр. 586 ненапр.упис 3 одобрени
Евалуацијата е отворена од 26.06.2015 до 14.09.2015
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
02-09-2015
Практичен дел за втора декада од испитите Фармацевтска хемија 1,2, 3 и Медицинска хемија (Лаб.биоинж.)
01-09-2015
ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 - прва декада септември 2015
01-09-2015
ЕФС - Оценки во индекс од јунска сесија и прва декада од септемвриска сесија
01-09-2015
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА
30-08-2015
КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година
26-08-2015
Испит Стерилни техники и нивна примена
26-08-2015
Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА
25-08-2015
Известување за термин за испит од предметот Анализа на животна средина и мониторинг
20-08-2015
резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника
19-08-2015
резултати од завршна вежба по општа и клеточна биологија и општа биологија
19-08-2015
Резултати од прв дел (задачи) од з.в. по предметот ФТ, одржана на 19.08.
18-08-2015
Термини за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 за фармацевти и Медицинска хемија за лабораториски биоинжинери во септемвриска испитна сесија
18-08-2015
Известување за промена на термин за полагање испити во втора декада за предметите Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ
17-08-2015
Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
17-08-2015
Распоред за полагање на з.в. по Биофармација и ФТА
17-08-2015
консултации за практичен испит по предметите: Молекуларна и клеточна биологија и генетика, Базична имунологија и Молекуларна биологија и генетика (лаб.био.)
17-08-2015
Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија
16-08-2015
Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
12-08-2015
Известување за термин за полагање на завршна вежба Токсикологија
04-08-2015
Термини за практичен испит и промена на термин од втора декада од трета испитна сесија за предметот Легислатива и аналитика на лекови
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
31-08-2015 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
31-08-2015 Фармацевтска хемија 1
Резултати од испитот Фармацевтска хемија 1 одржан на 26.08.2015
Мр-нова
31-08-2015 Фармацевтска хемија 3
Резултати од испитот по предметот Фармацевтска хемија 3 одржан на 26.08.2015 ( септемриска сесија/прва декада)
Мр-нова
31-08-2015 Вовед во клиничката фармација
Резултати од писмениот дел од испитот по предметот Вовед во клиничка фармација одржан на 26.08.2015
Мр-нова
31-08-2015 Клиничка фармација и терапевтици
Резултати од испитот по предметот клиничка фармација и терапевтици одржан на 26.08.2015
Мр-нова
31-08-2015 Биофармација
Резултати од испит по Биофармација одржан на 24.08.15
Мр-нова
31-08-2015 Медицинска хемија
Резултати од испитот Медицинска хемија одржан на 26.08.2015
Лаб
31-08-2015 Молекуларна биологија и генетика
Резултати испит Молекуларна биологија и генетика БИОИНЖЕНЕРИ одржан на 27.08.2015
Лаб
30-08-2015 Издавање лекови и комуникација
Резултати од испитот Издавање на лекови и комуникација (21.08.2015)
Мр-нова
30-08-2015 Фармакоинформатика
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА (21.08.2015)
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсикологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
18-05-2015 Фитохемија
Мр-нова
13-05-2015 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
12-05-2015 Аналитичка хемија
Мр-нова
08-05-2015 Прехранбени производи
Лаб
26-04-2015 Патофизиологија со патологија
Лаб
21-04-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
15-04-2015 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права