Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
24.10.2014
Среќен
роденден
Марија Митрова
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
24-10-2014
Соопштение за полагање на првиот колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Магистер по фармација и лабораториски биоинжинер).
22-10-2014
Јавен повик за апсолвенти и дипломирани лица, за проект “Кампања за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарски плански регион во претпријатија од регионот„
21-10-2014
Вежба бр. 4 ФТА
20-10-2014
Известување за систематски преглед за студентите од прва година
18-10-2014
Соопштение - Избор на заменик студентски правобранител
15-10-2014
Предавања Фармацевтска технологија-напреден курс 20.10.2014
15-10-2014
Известување за одржување на вежбите по предметот ОФТ
14-10-2014
Вежба бр.4 Стерилизација - ФТА
10-10-2014
Презентација за понеделник ФТ-НК
09-10-2014
Домашна работа по ОФТ
09-10-2014
Кратенки за Rp. ОФТ
09-10-2014
Патофизиологија/ Фармација М-р нова - Теоретска и практична настава за 13.10.2014, промена во распоредот
07-10-2014
Вежба бр. 3 по Фармацевтско-технолошки анализи
06-10-2014
Известување за почеток на наставата по предметот Труење: превенција, дијагноза и третман
06-10-2014
Известување за распоред за настава по предметот Интеракција лек-храна
06-10-2014
Вежба бр.3 по Биофармација
05-10-2014
Вежба бр. 3 за ФТ-НК
02-10-2014
Дополнителни задачи за Вежба бр. 2 по ОФТ
01-10-2014
Групи за есеи ФТ-НК
01-10-2014
Промени во распоред за вежби по ОФТ
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
23-09-2014 Легислатива и аналитика на лековите
Резултати Легислатива и аналитика на лекови септември 2014
Мр-нова
23-09-2014 Биоорганска хемија
Резултати од завршен испит по Биоорганска хемија_11.09.2014
Мр-нова
23-09-2014 Аналитика на лекови
Резултати Аналитика на лекови септември 2014
Мр-стара
17-09-2014 Фармацевтска технологија
Резултати од испит ФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит по ФТ-НК 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на фармацевтската технологија
Резултати од испит по ОФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на органската хемија
Резултати од завршен испит по Основи на органска хемија_09.2014
Мр-нова
16-09-2014 Биофармација
Резултати од испит 11.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтско-технолошки анализи
Резултати од испит по ФТА 10.9.2014
Лаб
16-09-2014 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија-теоретски основи_09.2014
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
26-05-2014 Токсикологија
Мр-нова
26-05-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
23-05-2014 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
19-05-2014 Прехранбени производи
Лаб
13-05-2014 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
08-05-2014 Фитохемија
Мр-нова
28-04-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
14-04-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
09-04-2014 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права