Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
26.01.2015
Среќен
роденден
Дејан Михајловски
Мартин Црвенов
УПИС НА СЕМЕСТАР Е ОТВОРЕН
од 19.01.2015 до 30.01.2015
329 чекаат за одобр. 441 ненапр.упис 1 одобрени
Евалуацијата е отворена од 01.01.2015 до 30.01.2015
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
26-01-2015
Известување за сите предмети од катедрата по фармацевтска хемија
23-01-2015
Известување за термин за оцени (Храна и исхрана, Токсикологија, Интеракција: лек-храна, Труење: превенција, дијагноза и третман, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода)
21-01-2015
Резултати од испитот по Лабораториски пресметки одржан на 16.01.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
20-01-2015
Резултати од испитот по предметот Фитотерапија
16-01-2015
Термин за потписи и оценки - Институт за Фармацевтска технологија
15-01-2015
Известување за термини за практичен и теоретски испит по предметите ИФА, Физ.хем., Основи на физ.хем., Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2
15-01-2015
резултати од завршна вежба по предметите Општа и килеточна биологија и Општа биологија
15-01-2015
Резултати од ЗВ по предметот Фармацевтска ботаника 15 јануари 2015
14-01-2015
ЕРАСМУС+
13-01-2015
Резултати од завршна вежба по предметите Фармацевтска хемија 1, 2 и 3
12-01-2015
Известување за практичен испит по предметот Фармацевтска хемија 3
12-01-2015
Резултати од завршни вежби по предметите Фитохемија и Фармакогнозија (09 јануари 2015)
12-01-2015
Известување за потписи за сите предмети од Институт за Фармакогнозија
12-01-2015
Резултати од колоквиумот -Биофизика -Лабораториски биоинженери
12-01-2015
Термини за завршна вежба Фармацевтска ботаника (15 јануари 2015)
08-01-2015
Практичен дел од испитите Фармацевтска хемија 1,2 и 3 и Медицинска хемија
08-01-2015
Патофизиологија - полагање во првиот испитен рок , 9.јан.2015
08-01-2015
Термини за ЗВ по Фармакогнозија и Фитохемија за 09 јануари 2015
08-01-2015
Завршен испит по Аналитичка хемија
08-01-2015
Известување за потпис по предметите Инструментални фарм. анализи и Лаб.техники и иструментални методи 1
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
25-01-2015 Базична имунологија
Резултати од испит Базична имунологија и Имунологија со имунохемија одржан на 23.01.2015
Мр-нова
25-01-2015 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Резултати од испит Молекуларни и клеточна биологија и генетика одржан на 23.01.2015
Мр-нова
25-01-2015 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи
Резултати од испит Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи одржан на 23.01.2015
Лаб
25-01-2015 Молекуларни и имунолошки анализи - 1
Резултати од испит Молекуларни и имунолошки анализи - 1 одржан на 23.01.2015
Лаб
23-01-2015 Клиника биохемија
Резултати од Испитот по Клиничка Биохемија / Клинички Биохемиски анализи одржан на 20012015
Мр-нова
23-01-2015 Клиника биохемија
Резултати од Испитот по Клиничка Биохемија / Клинички Биохемиски анализи одржан на 20012015
Мр-нова
23-01-2015 Клиника биохемија
Резултати од Испитот по Клиничка Биохемија / Клинички Биохемиски анализи одржан на 20012015
Мр-нова
23-01-2015 Клиника биохемија
Резултати од Испитот по Клиничка Биохемија и Клинички Биохемиски анализи одржан на 20012015
Мр-нова
22-01-2015 Биохемија
Резултати од Испитот по Биохемија одржан на 20012015
Мр-нова
22-01-2015 Основи на биохемија
Резултати од Испитот по Основи на Биохемија одржан на 20012015
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
12-01-2015 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
11-01-2015 Основи на органската хемија
Мр-нова
08-01-2015 Фармацевтско-технолошки анализи
Лаб
30-12-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
30-12-2014 Биохемија
Мр-нова
30-12-2014 Основи на биохемија
Лаб
29-12-2014 Општа и неорганска хемија
Мр-нова
29-12-2014 Општа и неорганска хемија
Лаб
27-12-2014 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
26-12-2014 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права