Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
12.02.2016
Среќен
роденден
Дарко Мајсторчев
Елеонора Николовска
Мила Милошевска
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
12-02-2016
Основи на Фармацевтска технологија - оцени
12-02-2016
Фармацевтска технологија - вежби
11-02-2016
Вежба Стабилност за магистри биоинженери
10-02-2016
Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника
10-02-2016
Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
10-02-2016
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
09-02-2016
Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2
09-02-2016
Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
09-02-2016
Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
09-02-2016
Јавна опомена за студентот Елиф Баки
08-02-2016
НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
08-02-2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
07-02-2016
Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
07-02-2016
Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
05-02-2016
Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби
04-02-2016
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
04-02-2016
Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016
03-02-2016
Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
03-02-2016
Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
03-02-2016
Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
04-02-2016 Основи на фармакологијата
Резултати од испитот по Основи на фармакологијата одржан на 3.02.2016
Мр-нова
04-02-2016 Безбедност и заштита на околината
Резултати од испитот по Безбедност и заштита на околината оддржан на 26.01.2016
Лаб
03-02-2016 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции
Резултати од испит 21.1.2016
Мр-нова
03-02-2016 Биофармација
Резултати Биофармација втора декада. Увид на 04.02 од 9 до 9.30
Мр-нова
03-02-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
03-02-2016 Пребарување на литература
РЕЗУЧТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА ( ЈАНУАРИ/ФЕБРУАРИ 2016)
Лаб
03-02-2016 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот одржан на 25.01.2016
Лаб
03-02-2016 Медицинска хемија
Резултати од испитот по предметот одржан втора декада/јануари 2016
Лаб
02-02-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
02-02-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
11-01-2016 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
11-01-2016 Органската хемија применета во фармација
Мр-нова2015
04-01-2016 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
30-12-2015 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
30-12-2015 Општа и неорганска хемија
Лаб
30-12-2015 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
29-12-2015 Биофармација
Мр-нова
26-12-2015 Основи на фармакологијата
Мр-нова
26-12-2015 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
25-12-2015 Молекуларна биологија и генетика
Лаб
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2016 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права