Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
26.02.2015
Среќен
роденден
Адијат Сулејмани
Александра Радовиќ
Владимир Џаковиќ
Самир Чајлани
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
25-02-2015
Теми за изработка на проекти по ФТ
25-02-2015
Водич за изработка на проектите по ФТ
25-02-2015
Групи за изработка на проекти по ФТ
24-02-2015
Резултати од испитот по Клиничка фармација и терапевтици одржан на 24.02.2015
20-02-2015
Известување за студентите што слушаат ФТ - изработка на проекти
19-02-2015
Материјали за вежба бр.3 и вежба бр. 4 по предметот Фитохемија
19-02-2015
Известување за настава по предметот Хигиена
19-02-2015
Известување за практична настава Токсикологија
19-02-2015
Материјали за вежба бр. 5 и вежба бр. 6 по предметот Фитохемија
19-02-2015
Материјали за вежба бр. 7 и вежба бр. 8 по предметот Фитохемија
17-02-2015
Оценки по Фармацевтска хемија 2, Фармакоинформатика, Пребарување на литературата
16-02-2015
Резултати од прва вежба Фармацевтска хемија 1
16-02-2015
Известување за термини за консултативни предавања и вежби по предметот ФТ
15-02-2015
Патофизиологија, Лаб-биоинжињери, предлог-распоред за полагање на колоквиумите и завршната вежба
13-02-2015
Известување за практична настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 2
13-02-2015
Соопштение за вежби по предметот Физиологија
12-02-2015
Распоред по групи за практична настава од Токсикологија
12-02-2015
Групи за практична настава по предметите Физичка хемија и Аналитичка хемија
12-02-2015
Патофизиологија-Лаббиоинжињери, 2014/2015 - Распоред за тероетска и практична настава и бодовник на континуираната оценка
11-02-2015
Соопштение за усен испит по предметот Клиничка фармација и терапевтици
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
13-02-2015 Клиничка фармација и терапевтици
Список на студенти кои го положија писмениот дел од испитот клиничка фармација и терапевтици ( одржан на 11.02.2015)
Мр-нова
11-02-2015 Основи на органската хемија
Резултати од завршен испит по Основи на органска хемија_28.01.2015
Мр-нова
11-02-2015 Пребарување на литература
Список на студенти кои го положија испитот Пребарување на литература во јануарскиот испитен рок 2015 – втора декада
Лаб
09-02-2015 Клеточни и животински експериментални модели
Прелиминарни резултати од испитот Клеточни и животински модели одржан на 3. 02. 2015
Лаб
05-02-2015 Основи на биохемија
Резултати од Испитот по Основи на Биохемија одржан на 28012015
Лаб
05-02-2015 Биохемија
Резултати од Испитот по Биохемија одржан на 28012015
Мр-нова
05-02-2015 Основи на органската хемија
Резултати од делумен испит по Основи на органска хемија_28.01.2015
Мр-нова
05-02-2015 Патологија со патофизиологија
Патофизиологија, резултати од испитот, 27.01.2015
Мр-нова
05-02-2015 Основи на биохемија
Резултати од Испитот по Основи на Биохемија одржан на 28012015
Лаб
05-02-2015 Патофизиологија со патологија
ПАтофизиологија- резултати од испитот, 27.1.2015
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
12-01-2015 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
11-01-2015 Основи на органската хемија
Мр-нова
08-01-2015 Фармацевтско-технолошки анализи
Лаб
30-12-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
30-12-2014 Биохемија
Мр-нова
30-12-2014 Основи на биохемија
Лаб
29-12-2014 Општа и неорганска хемија
Мр-нова
29-12-2014 Општа и неорганска хемија
Лаб
27-12-2014 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
26-12-2014 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права