Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
27.11.2015
Среќен
роденден
Сања Четојевиќ
Тања Атанасовска
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
25-11-2015
Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015
24-11-2015
Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации
24-11-2015
Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015
23-11-2015
Известување за вежби по Биофармација
19-11-2015
Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
18-11-2015
prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje
16-11-2015
Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
16-11-2015
Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови
10-11-2015
Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015
09-11-2015
Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација
06-11-2015
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015
06-11-2015
PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015
06-11-2015
PBL-i BIOFARMACIJA
05-11-2015
GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED
05-11-2015
Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација)
02-11-2015
ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС
02-11-2015
БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015
29-10-2015
БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС
29-10-2015
Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
28-10-2015
Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
22-09-2015 Фармацевтска технологија
Резултати од испит по ФТ 14.9.2015
Мр-нова
22-09-2015 Фармацевтско-технолошки анализи
Лаб
22-09-2015 Стерилни техники и нивната примена
Лаб
21-09-2015 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит
Мр-нова
18-09-2015 Основи на органската хемија
Резултати од завршниот испит по Основи на органска хемија_14/09/2015
Мр-нова
18-09-2015 Биоорганска хемија
Резултати од завршниот испит по Биоорганска хемија_11/09/2015
Мр-нова
18-09-2015 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија- теоретски основи_14/09/2015
Лаб
17-09-2015 Основи на фармацевтската технологија
ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА - 14.09. 2015
Мр-нова
16-09-2015 Издавање лекови и комуникација
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И КОМУНИКАЦИЈА (15.06.2015)
Мр-нова
16-09-2015 Пребарување на литература
Резултати од испит Пребарување на литература 14.09.2015
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
25-11-2015 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
16-11-2015 Општа и неорганска хемија
Лаб
16-11-2015 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
02-11-2015 Основи на фармакологијата
Мр-нова
02-11-2015 Храна и исхрана
Мр-нова
02-11-2015 Биофармација
Мр-нова
02-11-2015 Молекуларна биологија и генетика
Лаб
01-11-2015 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи
Лаб
29-10-2015 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
27-05-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права