Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
28.07.2015
Среќен
роденден
Моника Кузмановска
Евалуацијата е отворена од 26.06.2015 до 28.08.2015
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
24-07-2015
Известување за термини за полагање на з.в. пред септемвриска испитна сесија, за предметите: ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
23-07-2015
Практичен испит по аналитичка хемија
22-07-2015
Термини за практичен испит за предметите Инструментални фарм. анализи, Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 во трета испитна сесија
22-07-2015
Термини за практичен испит за предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија во третата испитна сесија
21-07-2015
Термин за увид: среда (22.07.2015) од 10-11h.
16-07-2015
Соопштение за практичен испит по предметот Фитохемија
14-07-2015
термин за завршна вежба по општа биологија и општа и клеточна биологија
14-07-2015
термин за завршна вежба по фармацевтска ботаника
14-07-2015
Резултати од оддржани испити на Институтот за фармацевтска технологија во втората декада на јунската сесија
13-07-2015
Резултати по предметот Фармакогнозија - нова програма
13-07-2015
Резултати по предметот Фармакогнозија - стара програма
07-07-2015
Резултати по предметот Основи на фитотерапија
07-07-2015
Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
03-07-2015
резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника
25-06-2015
Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 11.06.2015
22-06-2015
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА
18-06-2015
Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 16.06.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
18-06-2015
Патофизиологија со Патологија - внесување на оценките во индекс (Фармација М-р нова и Лаб-Биоинжињери)
17-06-2015
Фармацвтска хемија 1
17-06-2015
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
21-07-2015 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија- теоретски основи_16/06/2015
Лаб
16-07-2015 Биоорганска хемија
Резултати од завршниот целосен и делумен испит по Биоорганска хемија_12/06/2015
Мр-нова
16-07-2015 Основи на органската хемија
Резултати од завршниот испит по Основи на органска хемија_16/06/2015
Мр-нова
14-07-2015 Основи на фармацевтската технологија
Резултати од 2-ра декада Основи на фармацевтска технологија
Мр-нова
13-07-2015 Фармацевтско-технолошки анализи
Резултати од испит по ФТА одржан на 17.06.15
Лаб
13-07-2015 Стерилни техники и нивната примена
Резултати од испит по Стерилни техники и нивна примена одржан на 17.06.15
Лаб
08-07-2015 Социјална фармација и методологија
Резулатати Социјална Фармација и методологија јуни 2015
Мр-нова
08-07-2015 Фармакоепидемиологија
Резултати Фармакоепидемиологија јуни 2015
Мр-нова
08-07-2015 Имунолошки и микробиолошки методи во контрола на лекови
Резултати Имунолошки и миробиолошки методи во контрола на лекови
Лаб
07-07-2015 Фармакоинформатика
Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсикологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
18-05-2015 Фитохемија
Мр-нова
13-05-2015 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
12-05-2015 Аналитичка хемија
Мр-нова
08-05-2015 Прехранбени производи
Лаб
26-04-2015 Патофизиологија со патологија
Лаб
21-04-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
15-04-2015 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права