Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
04.10.2015
Среќен
роденден
Анастазија Ценова
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
03-10-2015
Вежба бр.2 ФТ-НК
02-10-2015
PBL Ponedelnik 5.10.2015 FT Advanced
02-10-2015
Фармакогозија Вежба бр. 2 Цветови и Плодови
02-10-2015
Известување за студентите што слушаат Биофармација
01-10-2015
Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 25.09.2015
01-10-2015
Известување во врска со осигурување на студентите
29-09-2015
Фармакогнозија Вежба бр. 1 - Скробови
27-09-2015
Вежба бр.1 по ФТ-НК
25-09-2015
Seminarski po predmetot Farmakognozija!
25-09-2015
Известување за изработка на есеи со краток водич за ФТ-напреден курс
21-09-2015
Групи за вежби Биофармација
21-09-2015
Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
21-09-2015
Почеток на практична настава по предметот Биофармација
20-09-2015
Информации за вежбите од изборните предмети од природни производи за лабораториски биоинженер
20-09-2015
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби
20-09-2015
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби
18-09-2015
Известување за почеток на вежби по предметот ФТ-НК
18-09-2015
Соопштение за студентите кои слушаат ФТ-НК
18-09-2015
Известување за термин за потписи и оцени по предметот Евалуација на фармакопејски супстанции
17-09-2015
Практикум по предметот Етерични масла и ароматични суровини
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
22-09-2015 Фармацевтска технологија
Резултати од испит по ФТ 14.9.2015
Мр-нова
22-09-2015 Фармацевтско-технолошки анализи
Лаб
22-09-2015 Стерилни техники и нивната примена
Лаб
21-09-2015 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит
Мр-нова
18-09-2015 Основи на органската хемија
Резултати од завршниот испит по Основи на органска хемија_14/09/2015
Мр-нова
18-09-2015 Биоорганска хемија
Резултати од завршниот испит по Биоорганска хемија_11/09/2015
Мр-нова
18-09-2015 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија- теоретски основи_14/09/2015
Лаб
17-09-2015 Основи на фармацевтската технологија
ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА - 14.09. 2015
Мр-нова
16-09-2015 Издавање лекови и комуникација
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И КОМУНИКАЦИЈА (15.06.2015)
Мр-нова
16-09-2015 Пребарување на литература
Резултати од испит Пребарување на литература 14.09.2015
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсикологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
18-05-2015 Фитохемија
Мр-нова
13-05-2015 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
12-05-2015 Аналитичка хемија
Мр-нова
08-05-2015 Прехранбени производи
Лаб
26-04-2015 Патофизиологија со патологија
Лаб
21-04-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
15-04-2015 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права