Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Денес нема родендени на студенти
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
17-04-2015
Известување за одење во проиводствениот погон за етерично масло во Берово
17-04-2015
Известување за терминот за полагање на практичен испит по предметот Фитохемија!
16-04-2015
Известување за распоред на презентации по Хигиена
14-04-2015
Известување за студентите кои го слушаат предметот ФТ
13-04-2015
Известување за вежби по Фармацевтска хемија 1
31-03-2015
Известување за термин за предавања по ФТ
30-03-2015
Известување за вежби Фармацевтска хемија 1
25-03-2015
Известување за термин за настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна-напреден курс
25-03-2015
Известување за термин за испит од Испитување и контрола на вода
24-03-2015
Лабораториски биоинжињери - Патофизиологија -Измени во распоредот на теоретската настава
16-03-2015
Термин за Вежба бр. 6 по ФТ
11-03-2015
Rezultati od vezba hemija 2
11-03-2015
Термин за Вежба бр. 5 по ФТ
06-03-2015
Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на вода
04-03-2015
Табели за изотонизација за Вежба бр. 4 по ФТ
03-03-2015
Патофизиологија, Лабораториски биоинжињери - Информација за одржување на првиот колоквиум по патофизиологија, 9.03.2015
03-03-2015
Известување за термин за одржување на прв колоквиум од Токсикологија
02-03-2015
Известување за проектни задачи по предметот Хигиена
02-03-2015
Термин за Вежба бр. 4 по ФТ
02-03-2015
Резултати од вежба број 2 и број 3 по предметот Фармацевтска хемија 1
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
05-03-2015 Издавање лекови и комуникација
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ (јануар 2015)
Мр-нова
13-02-2015 Клиничка фармација и терапевтици
Список на студенти кои го положија писмениот дел од испитот клиничка фармација и терапевтици ( одржан на 11.02.2015)
Мр-нова
11-02-2015 Основи на органската хемија
Резултати од завршен испит по Основи на органска хемија_28.01.2015
Мр-нова
11-02-2015 Пребарување на литература
Список на студенти кои го положија испитот Пребарување на литература во јануарскиот испитен рок 2015 – втора декада
Лаб
09-02-2015 Клеточни и животински експериментални модели
Прелиминарни резултати од испитот Клеточни и животински модели одржан на 3. 02. 2015
Лаб
05-02-2015 Основи на биохемија
Резултати од Испитот по Основи на Биохемија одржан на 28012015
Лаб
05-02-2015 Биохемија
Резултати од Испитот по Биохемија одржан на 28012015
Мр-нова
05-02-2015 Основи на органската хемија
Резултати од делумен испит по Основи на органска хемија_28.01.2015
Мр-нова
05-02-2015 Патологија со патофизиологија
Патофизиологија, резултати од испитот, 27.01.2015
Мр-нова
05-02-2015 Основи на биохемија
Резултати од Испитот по Основи на Биохемија одржан на 28012015
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
21-04-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
15-04-2015 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
08-04-2015 Биоорганска хемија
Мр-нова
06-04-2015 Аналитичка хемија
Мр-нова
06-04-2015 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
27-03-2015 Прехранбени производи
Лаб
26-03-2015 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
25-03-2015 Фитохемија
Мр-нова
23-03-2015 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
17-03-2015 Токсикологија
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права