Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
19.01.2017
Среќен
роденден
Благоја Бужаровски
Евалуацијата е отворена од 03.01.2017 до 12.02.2017
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
17-01-2017
Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник)
16-01-2017
Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
16-01-2017
Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници
16-01-2017
Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
11-01-2017
Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017
11-01-2017
Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017
11-01-2017
Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017
11-01-2017
Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017
10-01-2017
Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
09-01-2017
Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација)
04-01-2017
Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
03-01-2017
Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
28-12-2016
резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи
26-12-2016
потписи Стерилни техники и нивна примена
26-12-2016
потписи Основи на фармацевтска технологија
23-12-2016
Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
23-12-2016
МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
23-12-2016
Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
23-12-2016
Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
23-12-2016
Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
19-01-2017 Патофизиологија со патологија
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ, ОДРЖАН НА 11.1.2017
Лаб
18-01-2017 Молекуларна биологија и генетика
резултати од практичен испит (18.01.2017)
Лаб
12-01-2017 Биоаналитичка хемија
Резултати од испитот по биоаналитичка хемија
Мр-нова
12-01-2017 Лабораториски техники и инструментални методи - 2
Лаб
11-01-2017 Храна и исхрана
Резултати од испит Храна и исхрана одржан на 09.01.2017
Мр-нова
29-12-2016 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
резултати од практичен испит (28.12.2016)
Мр-нова
28-12-2016 Базична имунологија
резултати од практичен испит по Базична имунологија (28.12.2016)
Мр-нова
26-09-2016 Биоорганска хемија
Резултати испитот по Биорганска хемија (за студенти кои го преслушуваат предметот)_09.09.2016
Мр-нова
26-09-2016 Стерилни техники и нивната примена
Резултати од испит 14.9.2016
Лаб
26-09-2016 Органска хемија - теоретски основи
Резултати испитот по Органска хемија-Теоретски основи (ЛБИ)_13.09.2016
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
09-01-2017 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
29-12-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
29-12-2016 Општа и неорганска хемија
Лаб
29-12-2016 Органската хемија применета во фармација
Мр-нова2015
29-12-2016 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
28-12-2016 Биофармација
Мр-нова
28-12-2016 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
27-12-2016 Биофизика
Мр-нова2015
25-12-2016 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
23-12-2016 Основи на фармакологијата
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права