Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
06.05.2016
Среќен
роденден
Гордана Јованова
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
05-05-2016
Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
05-05-2016
Термин за завршна вежба по ФТ-НК
05-05-2016
Термин за завршна вежба по Биофармација
05-05-2016
Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
03-05-2016
Известување за пријавување на испити
28-04-2016
Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
28-04-2016
Известување за Фармацевтска хемија 2
28-04-2016
Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
28-04-2016
Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
25-04-2016
Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
25-04-2016
Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
25-04-2016
Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
22-04-2016
Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
22-04-2016
Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација
22-04-2016
Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016
21-04-2016
Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
21-04-2016
Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
13-04-2016
Резултати од испит 26012016
08-04-2016
Известување за предметот Применета статистка
06-04-2016
Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
04-02-2016 Основи на фармакологијата
Резултати од испитот по Основи на фармакологијата одржан на 3.02.2016
Мр-нова
04-02-2016 Безбедност и заштита на околината
Резултати од испитот по Безбедност и заштита на околината оддржан на 26.01.2016
Лаб
03-02-2016 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции
Резултати од испит 21.1.2016
Мр-нова
03-02-2016 Биофармација
Резултати Биофармација втора декада. Увид на 04.02 од 9 до 9.30
Мр-нова
03-02-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
03-02-2016 Пребарување на литература
РЕЗУЧТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА ( ЈАНУАРИ/ФЕБРУАРИ 2016)
Лаб
03-02-2016 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот одржан на 25.01.2016
Лаб
03-02-2016 Медицинска хемија
Резултати од испитот по предметот одржан втора декада/јануари 2016
Лаб
02-02-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
02-02-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
06-05-2016 Прехранбени производи
Лаб
05-05-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
30-04-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
29-04-2016 Патофизиологија со патологија
Лаб
27-04-2016 Фармацевтска технологија
Мр-нова
19-04-2016 Биоорганска хемија
Мр-нова
15-04-2016 Фитохемија
Мр-нова
25-03-2016 Аналитичка хемија
Мр-нова
25-03-2016 Прехранбени производи
Лаб
25-03-2016 Аналитичка хемија применета во фармација
Мр-нова2015
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2016 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права