Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
01.03.2017
Среќен
роденден
Деспина Талеска
Милена Петрушева
Фетие Папранику
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
28-02-2017
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
28-02-2017
КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
27-02-2017
Нов распоред по групи за практична настава по ФТ
27-02-2017
ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
23-02-2017
Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија
23-02-2017
Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
22-02-2017
Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
21-02-2017
Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика
21-02-2017
ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
21-02-2017
Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
21-02-2017
Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
13-02-2017
ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
13-02-2017
Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017
13-02-2017
Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери
13-02-2017
Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
13-02-2017
КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
13-02-2017
Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
10-02-2017
Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
10-02-2017
Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи
10-02-2017
Известување за почеток на настава по Токсикологија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
22-02-2017 Органската хемија применета во фармација
Резултати целосниот испит по Органска хемиј применета во фармација_30.01.2017
Мр-нова2015
22-02-2017 Органската хемија применета во фармација
Резултати делумниот испит по Органска хемиј применета во фармација_30.01.2017
Мр-нова2015
13-02-2017 Токсикологија
Резултати од испит Токсикологија, 09.02.2017
Мр-нова
10-02-2017 Токсиколошки форензични анализи
Резултати од испит Токсиколошки форензични анализи одржан на 09.02.2017
Лаб
10-02-2017 Прехранбени производи
Резултати од испит Прехранбени производи одржан на 09.02.2017
Лаб
09-02-2017 Биофизика
Резултати и Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Јануарска сесија 2017
Лаб
09-02-2017 Биофизика
Резултати и Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација, за Јануарска сесија 2017
Мр-нова2015
07-02-2017 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински модели одржан на 1.02.2017
Лаб
07-02-2017 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испитот по Органска хемија-Теоретски основи (ЛБИ)_03.02.2017
Лаб
07-02-2017 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
09-01-2017 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
29-12-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
29-12-2016 Општа и неорганска хемија
Лаб
29-12-2016 Органската хемија применета во фармација
Мр-нова2015
29-12-2016 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
28-12-2016 Биофармација
Мр-нова
28-12-2016 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
27-12-2016 Биофизика
Мр-нова2015
25-12-2016 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
23-12-2016 Основи на фармакологијата
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права