Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
21-07-2014
Соопштение за полагање Лабораториско сметање во есенскиот испитен рок (студ. програма Лабораториски биоинжинер 2013-2014)
11-07-2014
Полагање на практичен испит по Аналитичка хемија во август/септември 2014
25-06-2014
резултати од теренска настава и завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника
23-06-2014
Известување за потписи и оцени за предметите од катедрата за Фармакогнозија
20-06-2014
соопштение за завршна вежба по фармацевтска ботаника
18-06-2014
Соопштение за оцени од испитот по Општа и неорганска хемија одржан на 28.05 и 09.06.2014
17-06-2014
Оценки по предметите:Аналитика на лекови и Легислатива и лабораториски менаџмент
16-06-2014
Резултати од испит по ФТ 30.5.2014
13-06-2014
Список на положени студенти на испитот по предметот Фармацевтска хемија 3 одржан на 09.06.2014
13-06-2014
Резултатите од испитот по предмот Издавање на лекови и комуникација
12-06-2014
Известување за практичен дел од испитот по Медицинска хемија (13/06/2014)
12-06-2014
Распоред за полагање на втор дел од испит Фармацевтска хемија 2
11-06-2014
Соопштение за втор дел од испит Фармацевтска хемија 2
11-06-2014
Известување за Микробиологија -Лабораториски биоинженер
09-06-2014
соопштение за теренска настава
05-06-2014
Резултати од испитот по предметот Фитохемија
05-06-2014
Резултати од одржаните испити по предметите Испитување и анализа на природни состојки, Испитување на етерични масла и ароматични суровини, Фармакогнозија (стара програма) и екстракција и изолација на природни производи
05-06-2014
Студенти кој го положија практичниот дел од испитот по Фармацевтска хемија 3 (05.06.2014)
05-06-2014
Студенти кој го положија практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 (05.06.2014)
05-06-2014
Резултати од испит Фармакоинформатика прва декада во јунска сесија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
18-07-2014 Основи на фармацевтската технологија
Резултати од испит 18.6.2014
Мр-нова
18-07-2014 Фармацевтска технологија
Резултати од испит 18.6.2014
Мр-нова
18-07-2014 Биофармација
Резултати од испит по Биофармација - стара програма 13.6.2014
Мр-стара
17-07-2014 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции
Резултати од испит 18.6.2014
Мр-нова
17-07-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит 18.6.2014
Мр-нова
17-07-2014 Стерилни техники и нивната примена
Резултати од испит 18.6.2014
Лаб
17-07-2014 Фармацевтско-технолошки анализи
Резултати од испит 18.6.2014
Лаб
17-07-2014 Фармацевтска технологија 3
Резултати од испит 18.6.2014
Мр-стара
01-07-2014 Фармакогнозија
Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија (нова програма) 10 јуни 2014
Мр-нова
01-07-2014 Фармакогнозија
Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија (стара програма) 10 јуни 2014
Мр-стара
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
26-05-2014 Токсикологија
Мр-нова
26-05-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
23-05-2014 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
19-05-2014 Прехранбени производи
Лаб
13-05-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
08-05-2014 Фитохемија
Мр-нова
28-04-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
14-04-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
09-04-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права