Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација - извештаи
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
23-04-2014
Резултати завршна вежба ЛТиИМ2
23-04-2014
Соопштение за вежби Регулатива и аналитика на лекови
22-04-2014
Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
22-04-2014
Завршна вежба по предметот Фитохемија
22-04-2014
Соопштение за вежби Фармацевтска хемија 2
17-04-2014
Соопштение за предколоквиумски консултации по предметот Фармацевтска хемија 1
17-04-2014
Известување за презентации на клиничко-токсиколошки случаи (втор дел)
11-04-2014
Известување за презентации на клиничко-токсиколошки случаи
09-04-2014
Завршна вежба Лабораториски техники и инструментални методи 2
08-04-2014
Вежба бр.5 "Ефект на Дезинфициенси и Антисептици врз раст на микроорганизми" Фармацевтска хемија 2
07-04-2014
Oтворен ден на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“
04-04-2014
ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ КЛУЧНА АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
04-04-2014
СТУДЕНТ - ЕРАЗМУС КООРДИНАТОР
03-04-2014
Известување за вежби по ФТ
02-04-2014
Дополнителна литература за проекти по ФТ
02-04-2014
Пропис за фитохемија вежба бр. 7 и бр. 8
02-04-2014
Патофизиологија - измени во распоредот на наставата
31-03-2014
Известување за предметот фармацевтска хемија 1- вежби
31-03-2014
Резултати од прв колоквиум по предмет Фармацевтска Хемија 1
28-03-2014
Резултати од 1 колоквиум по Аналитичка хемија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
17-02-2014 Основи на органската хемија
Резултати од целосен завршен испит по Основи на органска хемија 29.01.2014
Мр-нова
13-02-2014 Основи на органската хемија
Резултати од делумен завршен испит по Основи на органска хемија
Мр-нова
07-02-2014 Пребарување на литература
Резултати пребарување на литература втора декада 01/2014
Лаб
05-02-2014 Фармацевтска хемија 1
Резултати од испитот по предметот Фармацевтска хемија 1 (31.01.2014)
Мр-нова
04-02-2014 Фармацевтска технологија
Резултати од испит 23.1.2014
Мр-нова
04-02-2014 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции
Резултати од испит 23.1.2014
Мр-нова
04-02-2014 Фармацевтска хемија 3
Студенти кои го положија предметот Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
04-02-2014 Клиничка фармација и терапевтици
Клиничка фармација и терапевтици - резултати (28.01.2014)
Мр-нова
04-02-2014 Стерилни техники и нивната примена
Резултати од испит по СТНП 23.1.2014
Лаб
04-02-2014 Медицинска хемија
Резултати од испитот по предметот Медицинска хемија (31.01.2014)
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
14-04-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
09-04-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
04-04-2014 Патофизиологија со патологија
Лаб
01-04-2014 Клиника биохемија
Мр-нова
01-04-2014 Клинички биохемиски анализи
Лаб
01-04-2014 Клиничка биохемија
Мр-стара
31-03-2014 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
31-03-2014 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
28-03-2014 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
26-03-2014 Фитохемија
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права