Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
29.06.2016
Среќен
роденден
Сара Милошевска
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
28-06-2016
Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година
27-06-2016
Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија
27-06-2016
Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
25-06-2016
Распоред за устен испит по ФТ
24-06-2016
Резултати од испит Фармакоекономија
23-06-2016
Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
21-06-2016
Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016
20-06-2016
Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија
16-06-2016
Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
14-06-2016
Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2
14-06-2016
Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија
13-06-2016
Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
13-06-2016
Zavrsen del od ispitot FH2
13-06-2016
Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ
13-06-2016
Известување за термин за испитот по Анатомија
13-06-2016
Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
12-06-2016
Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016
11-06-2016
Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
10-06-2016
Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија
10-06-2016
Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
29-06-2016 Молекуларни и имунолошки анализи - 1
резултати од писмен испит МИА-1 (24.06.2016)
Лаб
23-06-2016 Базична имунологија
Резултати од испит Базична имунологија одржана на 14.06.2016
Мр-нова
22-06-2016 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
резултати од испит МКБГ (14.06.2016)
Мр-нова
20-06-2016 Биофармација
Мр-нова
20-06-2016 Екстракција и изолација на природни состојки
Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни производи - 07 јуни 2016
Лаб
17-06-2016 Фармакоинформатика
Резултати од испит Фармакоинформатика 20052016
Мр-нова
16-06-2016 Молекуларна биологија и генетика
Резултати од испит Молекуларна биологија со генетика (14.06.2016)
Лаб
16-06-2016 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи
резултати од испит 14.06.2016
Лаб
14-06-2016 Фармакогнозија
Резултати по предметот Фармакогнозија_07 јуни 2016
Мр-нова
14-06-2016 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински модели одржан на 08,06,2016
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
11-06-2016 Фармацевтска технологија
Мр-нова
07-06-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
07-06-2016 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
30-05-2016 Биоорганска хемија
Мр-нова
30-05-2016 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
27-05-2016 Фитохемија
Мр-нова
23-05-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
16-05-2016 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
16-05-2016 Токсикологија
Мр-нова
13-05-2016 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2016 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права