Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
23.10.2017
Среќен
роденден
Антоанета Окардова
Искра Танушевска
Сандра Симоновиќ
Сања Пановска
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
23-10-2017
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнителни информации
20-10-2017
PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
20-10-2017
PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
19-10-2017
Известување за промена на термин за вежби по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
16-10-2017
ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA
16-10-2017
Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 19/10/17
10-10-2017
Список на студенти по групи за PBL по ФТ-НК 16.10.2017
09-10-2017
Сооштение за Бежба р. 4 по Биофармација
09-10-2017
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА- МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА
06-10-2017
Изветување за Фондацијата „Трајче Мукаетов“
05-10-2017
Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 06/10/17
03-10-2017
TRET PBL PO FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 9.10.2017 I CETVRT PBL ZA 16.10.2017
02-10-2017
VTOR PBL FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 6.10
01-10-2017
Групи за PBL по ФТ-НК (2.10.2017)
29-09-2017
Вежба бр.2 по ФТ-НК
27-09-2017
Вежба бр. 2 Цветови и плодови по предметот Фармакогнозија
27-09-2017
Групи за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи
26-09-2017
PRV PBL FT ADVANCED ZA 02.10
26-09-2017
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕРИ !!! (Општа и неорганска хемија)
23-09-2017
Вежба бр. 1 Скробови по предметот Фарамкогнозија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
19-09-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017)
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017) - Генерација 2015
Мр-нова2015
15-09-2017 Молекуларна биологија и генетика
Резултати од теоретски испит по МБГ (13.09.2017)
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија применета во фармација
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова2015
12-09-2017 Фармацевтска хемија 3
Резултати по предметот Фармацевтска хемија 3 септември 2017
Мр-нова
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Септемвриска сесија 2017
Лаб
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Магистри по Фармација, за Септемвриска сесија 2017
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
30-06-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
12-06-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
01-06-2017 Токсикологија
Мр-нова
01-06-2017 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
30-05-2017 Фармацевтска технологија
Мр-нова
21-05-2017 Прехранбени производи
Лаб
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова2015
30-04-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
20-04-2017 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права