Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
УПИС НА СЕМЕСТАР Е ОТВОРЕН
од 01.09.2014 до 16.09.2014
537 чекаат за одобр. 148 ненапр.упис 139 одобрени
Евалуацијата е отворена од 03.06.2014 до 16.09.2014
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
16-09-2014
Генерирани се профилите на новозапишаните студенти
16-09-2014
Извествување за почетокот на предавања на Институтот за Фармакогнозија за магистри и за биоинженери
15-09-2014
НАСТАВА ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
15-09-2014
НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
12-09-2014
Известување за почеток на настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи
12-09-2014
Известување за почеток на настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
12-09-2014
Резултати за предметите одржани на 05 септември 2014 за Лабораториски биоинженери од Институт за Фармакогнозија
12-09-2014
Резултати за предметите одржани на 05 септември 2014 од Институт за Фармакогнозија (магистри по фармација)
12-09-2014
Известување за студентите кои слушаат ОФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА (лаб. биоинжинери)
11-09-2014
Известување за доставување на индекси за оценка по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија
11-09-2014
Втор дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2
10-09-2014
Втор дел од испитот фармакоинформатика
10-09-2014
Втор дел од испитот фармакоинформатика
10-09-2014
Резултати од испитот по Биофизика, одржан на 05.09.2014
09-09-2014
Резултати од ЗВ по предметот Фитохемија - 25 август 2014
09-09-2014
Резултати од испитот по Лабораториски пресметки одржан на 4.09.2014 (студ. програма Лаб. биоинжинер 13-14)
07-09-2014
Резултати од испитот по Патофизиологија, одржан на 2.09.2014
05-09-2014
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА прва декада септември 2014
04-09-2014
ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
02-09-2014
Соопштение за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2 и 3 во втора деката од август/септември сесија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
16-09-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит по ФТ-НК 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на фармацевтската технологија
Резултати од испит по ОФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на органската хемија
Резултати од завршен испит по Основи на органска хемија_09.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтско-технолошки анализи
Резултати од испит по ФТА 10.9.2014
Лаб
16-09-2014 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија-теоретски основи_09.2014
Лаб
16-09-2014 Биофармација
Резултати од испит 11.9.2014 (стара програма)
Мр-стара
15-09-2014 Контрола на квалитет на козметички производи
Лаб
14-09-2014 Козметологија
Резултати од испит 11.9.2014
Мр-нова
14-09-2014 Козметологија
Резултати од испит (стара програма)
Мр-стара
12-09-2014 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински експериментални модели одржан на 11.06.2014
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
26-05-2014 Токсикологија
Мр-нова
26-05-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
23-05-2014 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
19-05-2014 Прехранбени производи
Лаб
13-05-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
08-05-2014 Фитохемија
Мр-нова
28-04-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
14-04-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
09-04-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права