Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Денес нема родендени на студенти
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
17-11-2014
Проекти по Биофармација
17-11-2014
Групи за проекти по Биофармација
17-11-2014
Вежба бр. 7 ФТА
11-11-2014
Вежба бр. 6 ФТА
10-11-2014
Вежба бр.5 ФТ-НК
09-11-2014
Фармација М-р нова -Патофизиологија- резултати од првиот колоквиум, 3.11.2014
09-11-2014
Известување за одржување на вежби на 10.11 по предметот ФТ-НК
06-11-2014
Патофизиологија- промена во распоредот на тероетските предавања и предлог-термин за полагање на завршната вежба
05-11-2014
резултати од прв колоквиум по предметот општа биологија
05-11-2014
Распоред на студенти кои ќе го полагаат првиот колоквиум по Општа и неорганска хемија на 7.11.2014 (студ. програма Магистер по фармација 14-15)
04-11-2014
резултати од прв колоквиум по предметот општа и клеточна биологија
04-11-2014
Спортско-рекреативен, забавен и хуманитарен ден „Водно 2014 година“
04-11-2014
Известување за теоретска и практична настава по предметот Храна и исхрана
03-11-2014
Известување за прв колоквиум ФТ-НК
03-11-2014
Распоред за вежби по ОФТ
30-10-2014
Патофизиологија - Распоред за полагање на првиот колоквиум (Општа патофизиологија), закажан за 3.11.2014, во 8 часот
24-10-2014
Соопштение за полагање на првиот колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Магистер по фармација и лабораториски биоинжинер).
22-10-2014
Јавен повик за апсолвенти и дипломирани лица, за проект “Кампања за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарски плански регион во претпријатија од регионот„
21-10-2014
Вежба бр. 4 ФТА
20-10-2014
Известување за систематски преглед за студентите од прва година
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
23-09-2014 Легислатива и аналитика на лековите
Резултати Легислатива и аналитика на лекови септември 2014
Мр-нова
23-09-2014 Биоорганска хемија
Резултати од завршен испит по Биоорганска хемија_11.09.2014
Мр-нова
23-09-2014 Аналитика на лекови
Резултати Аналитика на лекови септември 2014
Мр-стара
17-09-2014 Фармацевтска технологија
Резултати од испит ФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит по ФТ-НК 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на фармацевтската технологија
Резултати од испит по ОФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на органската хемија
Резултати од завршен испит по Основи на органска хемија_09.2014
Мр-нова
16-09-2014 Биофармација
Резултати од испит 11.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтско-технолошки анализи
Резултати од испит по ФТА 10.9.2014
Лаб
16-09-2014 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија-теоретски основи_09.2014
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
20-11-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
13-11-2014 Општа и неорганска хемија
Мр-нова
13-11-2014 Општа и неорганска хемија
Мр-нова
13-11-2014 Општа и неорганска хемија
Лаб
11-11-2014 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова
10-11-2014 Биохемија
Мр-нова
10-11-2014 Основи на биохемија
Лаб
07-11-2014 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
04-11-2014 Биофармација
Мр-нова
03-11-2014 Храна и исхрана
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права