Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Термини за полагање практичен испит по предметот ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА (28.01.2022)

1. термини на студенти кои полагаат со идентификување на хербариумски примероци во лаб бр.13 и лаб бр.14

Лаб. Име и Презиме Индекс
Лаб. 13 Термин 09:00 – 09:25
1 Ебру Абдула 3942
2 Татјана Симонова 4305
3 Бисера Пипонска 4328
4 Сандра Велиновска 4312
5 Blagica Rizova 4344
6 Марија Захариевска 3924
7 Дарко Николовски 3988
8 Arlinda Egjuposka 4123
9 Sumeja Derguti 3762
10 Arlinda Egjuposka 4123
Лаб. 14 Термин 09:00 – 09:25
1 Андреа Аневска 4332
2 Ива Цекова 4293
3 Vladana Fidanovska 4146
4 Ангела Петреска 4323
5 Јана Николин 4317
6 Марија Аврамовиќ 4391
7 Бојана Ѓоргиевска 4155
8 Ajshe Murat 4125
9 Ana Poposka 3401
10 Памела Јанакиевска 4309
Лаб. 13 Термин 09:30 – 09:55
1 Љубица Јосифова 3288
2 Кристијан Божиновски 4387
3 Емилија Тошевска 4357
4 Дарија Кржовска 4294
5 Христина Милеусниќ 4329
6 Марија Јовановска 4390
7 Kristina Kletnikova 4079
8 Kostantina Lukrovska 4350
9 Матеја Тодоровска 4368
10 Симона Богоевска 4295
Лаб. 14 Термин 09:30 – 09:55
1 Јасмир Мемедоски 3759
2 Марија Арсова 4395
3 Стефан Стојаноски 4352
4 Косара Лутовска 4300
5 Кристина Шентевска 3585
6 Јелена Мирковиќ 4351
7 Наташа Драшковиќ 4299
8 Мелиса Хајровиќ 4044
9 Mihaela Klimovska 3711
10 Merven Ibrahim 3508
Лаб. 13 Термин 10:00 – 10:25
1 Stefanija Mitrevska 4393
2 Марко Нанески 4291
3 Teodora Gjorgjieva 3693
4 Ивана Кочоска 4303
5 Hava Osman 3108
6 Давид Велковски 4319
7 Николина Корбалиевска 4376
8 Нурије Јашари 4183
9 Драгана Стаменковска 4313
10 Ангел Ртоски 3579

 2.студенти кои полагаат со тест во предавална бр. 3 во 15 часот

ТРЕБА ДА ПОЛАГААТ СО ТЕСТ
Рб. Име и Презиме Индекс
1 Марија Краљевска 4246
2 Пнар Снопче 4224
3 Љаура Зенку 4214
4 Емилија Себатоска 4201
5 Ален Кадриески 4204
6 Јован Субашевски 4188
7 Ангела Кировска 3750
8 Jana Stojanoska 3489
9 Ремзије Таири 4217
10 Златановска Цона 4086

3.СТУДЕНТИТЕ СВОИТЕ ХЕРБАРИУМИ ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ НА 16.02.2022 ВО 12 ЧАСОТ ВО ЛАБ. БР. 13.

Од Катедра