Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за испити на 27.01.2022 – Катедра за Фармакогнозија

ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Предавална бр. 3 09:00 часот

Реден број Индекс Име и Презиме
1 110 Ерсел Реџхепи
2 126 Мифтар Кривањева
3 130 Симона Коцевска
4 145 Дамјан Поп-Стефанија
5 172 Туба Нуредини
6 194 Јована Додевска
7 195 Благоја Бужаровски
8 202 Зорица Илиевска
9 345 Ивана Вичентијевиќ
10 346 Десанка Стамкова
11 347 Марија Магдалена Зајкова
12 348 Јован Стефановски
13 349 Дебора Петревска
14 350 Ирина Костадиноска
15 351 Елена Јовановиќ
16 352 Марија Стојчева
17 353 Сара Мегдиу
18 354 Лејла Џафче
19 356 Вата Џафче
20 357 Сандра Јаковлеска
21 358 Анастасија Јовановиќ
22 359 Марија Јанкоска
23 360 Бојана Игнеска
24 361 Михаела Осман-Николова
25 362 Кристина Ѓошевска
26 365 Кристина Георгиева
27 367 Марија Димитрова
28 368 Виктор Узунски
29 370 Александра Костовска
30 371 Јована Обренов
31 373 Најда Хаџиасан
32 374 Теодора Јованова
33 377 Елена Илиевска

ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Предавална бр. 1 09:00 часот

Реден број Индекс Име и Презиме
34 378 Маја Поповиќ
35 384 Драгана Станковиќ
36 385 Ненси Хазир
37 390 Бојана Трпковска
38 86 Христина Гавровска
39 213 Цвија Трајановска
40 219 Јордан Аврамовски
41 228 Кристина Видинска
42 269 Тринга Мемети
43 294 Јована Станоевска
44 309 Александра Балог
45 310 Селма Дедеиќ
46 313 Дарко Геговски
47 314 Стефани Темелкова
48 315 Изабела Попоска
49 320 Лела Лазарова
50 321 Нурије Исаку
51 324 Ана Јанева
52 326 Габриела Савевска
53 328 Сандра Шаматова
54 331 Синиша Петковски
55 333 Билјана Атанасовска
56 337 Кристина Донева

ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКО БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Предавална бр. 2 09:00 часот

Реден број Индекс Име Презиме
1 441 Анамарија Благоевска
2 457 Ајсун Рамадан
3 436 Ресмие Османи
4 429 Марија Спасовска
5 460 Симона Младеновска
6 451 Алек Јосифоски
7 432 Марија Петрушевска
8 465 Алдина Смаиловиќ
9 446 Верица Петрушева
10 443 Хамдије Џика
11 464 Марија Видинска
12 430 Наташа Огнановска
13 445 Мелиса Царо
14 438 Азбија Себати
15 462 Василија Чурлинова
16 461 Елизабета Аџиева
17 434 Јована Стеваноска
18 452 Сара Вршкоска
19 459 Амра Куртагик
20 467 Адисаа Жиље
21 448 Зехра Сејди
22 431 Ристе Стојаноски
23 440 Иљајда Јонузи
24 447 Симона Атанасоска
25 450 Андријана Вељанова
26 456 Азра Јусуфи
27 453 Бедија Дочи
28 439 Викторија Спасевска
29 444 Лина Бошнакоска
30 463 Јасмин Бабачиќ

ВОВЕД ВО ЛАБОРАТОРИСКО БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Предавална бр. 4 09:00 часот

Реден број Индекс Име Презиме
1 435 Бојана Васева
2 468 Ангела Бујароска
3 466 Сандра Николовска
4 454 Ивана Неделкова
5 433 Христина Серафимовска
6 442 Зехра Бафќари
7 437 Амра Реџепагиќ
8 458 Александар Спасовски
9 449 Бојан Станојевиќ
10 455 Виктор Китановски
11 469 Филип Затаракоски

Од Катедра