Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултатите од колоквиумот по предметот Биофармација одржан на 24.11.2021

Реден бројИндекс Бр.Поени
1.        417919,5
2.        32155
3.        338314
4.        352710
5.        35792
6.        368310
7.        38435
8.        420315,5
9.        37364,5
10.    30912
11.    3864/
12.    387010,5
13.    394010,5
14.    394710,5
15.    397412
16.    397712,5
17.    398017,5
18.    39895
19.    402813
20.    403015,5
21.    403613
22.    408718
23.    411220
24.    411311,5
25.    417618,5
26.    417715,5
27.    418912
28.    419517,5
29.    420220
30.    420516
31.    420817,5
32.    421220
33.    421616,5
34.    421818,5
35.    421917,5
36.    422814,5
37.    422917,5
38.    423416,5
39.    423913
40.    424019,5
41.    428711,5

Од катедра