Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици

ред.бр. Индекс Оценка од испит ( нум. и описно) ЕКТС оценка
1 3868 9 (девет) B
2 3998 9 (девет) B
3 3935 8 (осум) C
4 3927 8 (осум) C
5 3997 8 (осум) C
6 4002 8 (осум) C
7 3651 8 (осум) C
8 3943 7 (седум) D
9 3768 7 (седум) D
10 3798 7 (седум) D
11 4008 7 (седум) D
12 3668 7 (седум) D
13 3960 5 (пет) F
14 3896 5 (пет) F
15 3984 5 (пет) F
16 3801 5 (пет) F

Студентите со бр. на индекс 3418 и 3733 ќе добијат маил за доработка на клиничкиот случај.

Од Катедра