Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за оцена и потпис по предметите Молекуларна биологија со генетика (лаб.био), Молекуларни и имунолошки анализи-теоретски основи, Молекуларни и имунолошки анализи-1

Сите студенти кои треба да добијат оцена во индекс (или потпис) по предметите:

  1. Молекуларна биологија со генетика (лаб.био)
  2. Молекуларни и имунолошки анализи-теоретски основи
  3. Молекуларни и имунолошки анализи-1

да ги остават индексите на катедра на 30.09.2020 во 10.00часот.

Од Катедра