Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Прелиминарна листа на кандидати за докторски студии на Фармацевтски факултет, за учебна 2019-2020 година