Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Фармакоинформатика одржан на 02.07.2019

 1. 3833 – 10 (десет)
 2. 3792 – 10 (десет)
 3. 3698 – 9 (девет)
 4. 3846 – 8 (осум)
 5. 3593 – 7 (седум)
 6. 3709 – 7 (седум)
 7. 3370 – 7 (седум)
 8. 3805 – 7 (седум)
 9. 3795 – 6 (шест)
 10. 3753 – 6 (шест)
 11. 3619 – 6 (шест)
 12. 3577 – 6 (шест)
 13. 3525 – 6 (шест)
 14. 3699 – 6 (шест)
 15. 3786 – 5 (пет)
 16. 3520 – 5 (пет)
 17. 2112 – 5 (пет)

СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ИСПИТОТ ДА ДОСТАВАТ ИНДЕКСИ ЗА ОЦЕНА УТРЕ (11.07.2019) ДО 11 ЧАСОТ ВО НФИЦ.

Од Катедрата