Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Користење на литература и бази на податоци (Магистер по фармација и Диететика и диетотерапија)

Студиска програма – Магистер по фармација
1. 4189 – 10 десет
2. 4209 – 10 десет
3. 4202 – 10 десет
4. 4191 – 10 десет
5. 4190 – 10 десет
6. 4211 – 10 десет
7. 4230 – 10 десет
8. 4236 – 10 десет
9. 4199 – 10 десет
10. 4219 – 10 десет
11. 4195 – 10 десет
12. 4241 – 9 девет
13. 2118 – 9 девет
14. 4218 – 9 девет
15. 4212 – 9 девет
16. 4220 – 8 осум
17. 4259 – 8 осум
18. 4248 – 8 осум
19. 4192 – да се јави на катедра кај Доц. д-р Александра Капедановска Несторовска

Студиска програма – Диететика и диетотерапија
1. 1/дд- 10 десет

Од Катедрата