Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати за испит по предметот Медицинска хемија одржан на 20.06.2019 година

Се известуваат студентите кои го полагаа испитот по предметот Медицинска хемија на 20.06.2019 година, дека ниту еден студент го нема положено испитот.

Увидот во тестовите е најдоцна до 24.06.2019 година до 12:00 часот.

Од катедрата