Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување и резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија

Известување

Сите студенти кои ќе го полагаат теоретскиот дел од испитот Фитохемија задолжително и најдоцна до 19.06. (среда) до 12 часот да се пријават на Институтот, со назнака дека ќе полагаат мал или голем испит.  Не пријавените студенти нема да бидат примени на полагање.

Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија

ИНДЕКСПОЕНИ
399010
39779,5
40999,5
39509
38439
40748,5
40108,25
38538
41117,75
40697,75
40647,5
40587,5
39327,5
40817,5
40427,5
39747,5
39647,25
40527,25
41107,25
39627
39707
38297
39717
40537
40967
40677
38026,75
40826,75
40556,75
40686,75
34996,5
40836,5
40926,5
4085Да се јави на катедра
4087Да се јави на катедра
41655,5
40905,5
41135,25
38555
37115
40624,75
39784,75
38624,5
41424
40613,75
40933,25
39553

Од Инситутот