Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од пректичен испит по предметот Фармацевтска ботаника

Бр.ИндексБодови
241115,75
341104,25
540922,75
636503,25
740993,75
840416
1034890,75
1140705,25
140573,75
240586
338303,75
440614
540604,5
640816,75
740853,75
840743,75
940824
1040684,5
1141134,75
139670
240914,5
341655,75
438081
538563,75
640312,25
738434,5
840533,75
940512,75
1040554,75
140646
338674,2
440623,75
540675
640906
740872,5
937444,5
1037591,95
1234783,75

Практичниот испит се смета за положен со освоени минимум 3.75 бодови.