Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија

Индекс:Бодови:
40133
39987,5
39216,75
39263,4
39283
38685,5
38503,75
39865,75
38356
39454,25
39304,5
39486,25
35925,75
35496
35744,25
39853,75
40366,25
39314,25
36542,25
39493
39897,5
36615
39846,5
40156,15
35857
40067,5
39447
37307
38546,75
39227,5
39755,3
39527,5
39977,5
39766,75
40306,5
40187,5
34395,25
39387
3525
40220,75
38265
38577,5
37606
37585
36387,5
40247,5
40346,5
40087,5
38666,8
37207,5
35086,5

Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest